Snel, duidelijk en betrouwbaar

Wij zijn uw verlengstuk en elimineren samen met u de hindernissen die nodig zijn om uw doelen te bereiken. Onze aanpak is duidelijk, realistisch en direct. We komen resultaten brengen en geen mooie praatjes. Het resultaat is een effectievere klantstrategie voor minder geld.

Dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Daarom zijn wij een groot voorstander van ‘eerst laten zien, dan geloven.’ Het gaat om vertrouwen,  waarmaken wat je beloofd en de cijfers  spreken dan voor zich.

Kennismaking

Een succesvolle aanpak vereist teamwork. Daarom willen we u en uw bedrijf eerst leren kennen. We beginnen altijd met een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek, waarin u kunt aangeven wat uw ambities en visie zijn voor het bedrijf, wat u wilt bereiken en wat u denkt nodig te hebben om succesvoller te zijn. In dit gesprek geven we direct aan wat voor u kunnen beteken en wat grofweg de aanpak wordt.

Analyse en voorstel

Als we helder voor ogen hebben wat we samen willen en kunnen bereiken, zullen we u een voorstel doen voor een analyse door een van onze professionals. Deze analyse wordt toegespitst op de punten die in het kennismakingsgesprek zijn besproken en brengt duidelijk in kaart wat uw behoeftes en eisen zijn maar ook waar wij denken dat het verbeterpotentieel zit. De analyse is de basis voor een concreet advies wat we vast leggen in een voorstel. We kijken onder meer naar:

De keuze is aan u

Naar aanleiding van het advies kunt u besluiten of u gebruik wilt maken van de aangeboden aanpak om tot betere resultaten te komen. Natuurlijk staat het u vrij om hiervoor zelf een dienstverlener uit te kiezen, maar indien gewenst kunnen wij u ook helpen bij het realiseren hiervan. Als u gebruik wilt maken van de diensten en professionals van Crossminds, krijgt u direct een vast contactpersoon. Zo heeft u altijd één aanspreekpunt en regisseur. Vervolgens gaan we met u in gesprek over de concrete aanpak en het beoogde resultaat van de dienstverlening. De keuze is helemaal aan u!
  • Uw overall visie en missie
  • Uw persoonlijke- en organisatiedoelstellingen
  • Uw doelgroepfocus en de inzichten in de klantbehoeftes en het-gedrag
  • Uw positie ten opzichte van de concurrenten bekeken door de bril van de klanten
  • Uw marktbewerkingsactiviteiten en de behaalde resultaten
  • De manier waarop de marktbewerkingsactiviteiten worden georganiseerd
  • Uw after sales en serviceprocessen
  • Het korte termijn verbeterpotentieel (quick wins)
  • Andere aspecten die in relatie tot de commerciële effectiviteit van belang zijn