ABC klanten

De ABC-analyse verdeelt klanten of producten in drie hoofdcategorieën:

 1. A-klanten: Dit zijn de meest waardevolle klanten of producten voor de organisatie. Ze dragen doorgaans bij aan het overgrote deel van de omzet en winst. Bedrijven besteden aanzienlijke inspanningen aan het bedienen en behouden van deze klanten of het beheren van deze producten om hun tevredenheid te behouden en hun waarde te vergroten.
 2. B-klanten: Deze categorie omvat klanten of producten die een gemiddelde waarde hebben voor de organisatie. Ze zijn belangrijk, maar niet zo cruciaal als A-klanten of A-producten. Bedrijven besteden een matige hoeveelheid middelen aan het beheer van deze klanten of producten.
 3. C-klanten: Dit zijn klanten of producten met de laagste waarde voor de organisatie. Ze dragen meestal slechts in beperkte mate bij aan de omzet en winst. Bedrijven alloceren doorgaans beperkte middelen aan deze klanten of producten, en soms wordt overwogen of ze moeten worden geëlimineerd of herzien om kosten te besparen.

Een ABC-klasse-indeling biedt een helder kader waarmee organisaties hun strategieën en middelen kunnen afstemmen op de specifieke behoeften en waarde van elke categorie klanten of producten.

 De ABC-klantstrategie

Het implementeren van een ABC-klantstrategie heeft verschillende voor- en nadelen, afhankelijk van hoe goed het wordt uitgevoerd en aangepast aan de specifieke behoeften van een bedrijf. Hieronder beschrijven we enkele van de belangrijkste voor- en nadelen.

Voordelen van een verdeling in ABC klanten:

 • Efficiënt middelenbeheer: Door klanten te categoriseren op basis van hun waarde, kan een bedrijf zijn middelen, zoals tijd, geld en personeel, efficiënter toewijzen. Dit betekent dat je meer kunt investeren in het bedienen en behouden van je meest waardevolle klanten.
 • Focus op rendement: De strategie helpt bij het identificeren van de klanten die de grootste bijdrage leveren aan de omzet en winst van een bedrijf. Dit leidt tot een grotere focus op het maximaliseren van het rendement op investeringen in marketing, verkoop en klantenservice.
 • Klanttevredenheid: Door A-klanten speciale aandacht te geven, kunnen bedrijven hun loyaliteit versterken en ervoor zorgen dat ze tevreden blijven. Dit kan leiden tot langdurige relaties en herhaalde aankopen.
 • Groei van waardevolle klanten: B-klanten hebben vaak potentieel om meer waardevol te worden. Door gerichte marketinginspanningen en upselling kunnen ze groeien in hun waarde voor het bedrijf.

Nadelen van een ABC-klantstrategie:

 • Risico op verwaarlozing: Als de strategie niet goed wordt uitgevoerd, bestaat het risico dat C-klanten worden verwaarloosd. Hoewel ze op zichzelf misschien minder waardevol zijn, kunnen ze nog steeds groeipotentieel hebben. Daarom mogen ze niet volledig worden genegeerd.
 • Complexiteit: Het categoriseren van klanten en het aanpassen van je strategie aan elke categorie kan complex zijn. Dit vereist een gedegen analyse van gegevens en constante monitoring, wat tijdrovend kan zijn.
 • Klantperceptie: Als klanten het gevoel hebben dat ze worden behandeld op basis van hun waarde voor het bedrijf, kunnen ze zich minder gewaardeerd voelen. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat klantenservice en communicatie evenredig zijn, ongeacht de categorie waartoe een klant behoort.
 • Veranderende omstandigheden: Klantgedrag kan in de loop van de tijd veranderen. Wat vandaag een A-klant is, kan morgen een B- of C-klant worden. Dit vereist voortdurende monitoren en aanpassing van de strategie.

Over het algemeen kan kijken naar je ABC klanten zeer effectief zijn om de winstgevendheid en klanttevredenheid te verbeteren. Maar het is belangrijk om de nadelen te erkennen en zorgvuldig te plannen en uit te voeren om deze te minimaliseren. Het is geen one-size-fits-all benadering en moet worden afgestemd op de specifieke behoeften en doelstellingen van een bedrijf.

Categorie

Auteur

Mitch van Bovene Crossminds
Mitch van Bovene

Senior adviseur

T: +31 6 53 15 72 95

E: mitchvanbovene@crossminds.nl

Om prioriteiten te stellen bij de behandeling van klanten, kan het nuttig zijn om te kijken naar de ABC-klanten. Deze classificatie biedt bedrijven een effectieve manier om hun middelen en aandacht te optimaliseren, vooral in de domeinen van verkoop, marketing en voorraadbeheer.