Bijzonder Beheer wat nu?

Als ondernemer huiver je wellicht bij de gedachte aan de afdeling ‘Bijzonder Beheer‘ van je bank. Het lijkt de arena van falende ondernemingen, maar is dat werkelijk zo? Bij Crossminds geloven we dat elke uitdaging een mogelijkheid tot groei inhoudt. Daarom nemen we je mee op een ontdekkingsreis: wat betekent Bijzonder Beheer écht, en hoe kun je deze fase zo gebruiken dat het leidt tot toekomstig succes?

Het ABC van Bijzonder Beheer

Laat ons eerst de mist rondom Bijzonder Beheer verdrijven. Deze afdeling binnen banken als Rabobank, ING en ABN AMRO (soms ook Intensief Beheer of Financial Restructuring and Recovery genoemd) richt zich op ondernemingen waarbij twijfels bestaan over het nakomen van kredietverplichtingen.

Tijdens de begeleidingsfase is het doel om je kredietstatus zo snel mogelijk terug te brengen naar de normale zakelijke afdeling van de bank. In het geval van afwikkeling wordt er gestreefd naar een versnelde terugbetaling, eventueel door het liquideren van gestelde zekerheden. De focus ligt op het bieden van advies en ondersteuning aan klanten. Met als doel het rendement te verbeteren en zodoende de relatie met de klant te behouden. Bovendien is er aandacht voor het monitoren en verlagen van het kredietrisico.

Redenen voor overboeking naar Bijzonder Beheer

Een trip naar Bijzonder Beheer kan ingegeven zijn door tal van omstandigheden. Van oplopende verliezen en inadequaat financieel beheer tot issues rondom management en interne conflicten, de triggers zijn divers en kunnen verschillen voor ING, de Rabobank of ABN AMRO. Hieronder staan een aantal voorbeelden van redenen waarom de bank je onder brengt bij Bijzonder Beheer:

  • Geen vertrouwen meer in het management of interne conflicten die de bedrijfsvoering schaden.
  • Het (veelvuldig) niet nakomen van afspraken uit de kredietovereenkomst, bijvoorbeeld het niet voldoen aan de overeengekomen convenanten/ratio’s.
  • Zwaar kredietgebruik, gecombineerd met afnemend werkkapitaal.
  • Een onverwachts groot verlies waarbij het onduidelijk is wat de oorzaak is en of dit verlies incidenteel is geweest.
  • Verzoek om verlies te financieren.
  • Een aantal opeenvolgende jaren een verlieslatende exploitatie.
  • Kwalitatief onvoldoende, onbetrouwbare of gedateerde financiële rapportages.

Wat kan je van Bijzonder Beheer van de bank verwachten?

De relatiemanager bij Bijzonder Beheer is meestal een doorgewinterde kredietspecialist met een commerciële inslag. Toch ligt hun prioriteit voornamelijk bij het waarborgen van de belangen van de bank. De eerste ontmoeting met deze specialist is dikwijls gespannen. Veel ondernemers beschouwen de overgang naar Bijzonder Beheer als overbodig en begrijpen niet waarom ze er terechtkomen. Tijdens dit eerste contact kondigt de relatiemanager vaak aanvullende kosten en mogelijke tariefverhogingen (kredietrisico-opslag) aan. Daarnaast kunnen er strengere eisen voor zekerheden gesteld worden, zoals het uitbreiden van een hypotheek op onroerend goed of het vorderen van extra zakelijke of persoonlijke garanties.

Als ondernemer heb je in zo’n situatie weinig onderhandelingsruimte. Je bevindt je in een positie van afhankelijkheid en het is meestal niet eenvoudig om op korte termijn een alternatieve financieringsbron te vinden.

Hoewel ondernemers vaak sceptisch staan tegenover hun betrokkenheid bij Bijzonder Beheer, kan deze stap onverwachte voordelen opleveren. De relatiemanager heeft over het algemeen meer autonomie en beslissingen worden sneller genomen. Deze specialist moet intern een behandelplan opstellen, wat betekent dat jij als ondernemer snel aan de slag moet met het implementeren van maatregelen om de situatie te verbeteren. Dit proces dwingt je om je bedrijf kritisch onder de loep te nemen, wat de kans op een financieel herstel kan vergroten.

Hoe bereid je je voor op Bijzonder Beheer?

We bij Crossminds zijn van mening dat voorbereiding en perspectief de sleutels zijn tot het ombuigen van deze uitdaging tot een kans. Zoals het bekende gezegde luidt: een goede voorbereiding is het halve werk. Zorg ervoor dat je klaar bent voor de vaste agendapunten. Dit omvat het geven van een overzicht van je bedrijf, inclusief de geschiedenis, het bedrijfsmodel, je klanten of cliënten en je primaire leveranciers. Geef ook een beeld van de sector waarin je actief bent, creëer een SWOT-analyse en belicht de kernprestatie-indicatoren (KPI’s) die relevant zijn voor je bedrijf. Vergeet niet om je te verdiepen in de economische prognoses die de bank heeft voor jouw sector.

Mijn topprioriteit voor advies is het hebben van betrouwbare en actuele managementinformatie. Je hebt niet alleen historische gegevens nodig, maar ook toekomstprognoses. Dit betreft niet alleen de winst-en-verliesrekening, maar ook de balans en, zeer belangrijk, de verwachte liquiditeitsontwikkeling. Overweeg zorgvuldig of je externe hulp nodig hebt voor de noodzakelijke omslag. Als de behandelaar van Bijzonder Beheer twijfels heeft over je toekomstvisie, de interne rapportage of je vermogen om de turnaround te bewerkstelligen, kunnen zij een externe consultant aanbevelen. Deze consultancytrajecten kunnen behoorlijk prijzig zijn en komen voor rekening van jouw onderneming. Het is dan ook geen optionele keuze, maar een verplichting die je wellicht liever vermijdt. Zorg er dus voor dat je snel en op basis van feiten het vertrouwen weet te winnen. Vergeet niet, de eerste indruk kun je maar één keer maken.

Het behandelplan van Bijzonder Beheer

Het actieplan van Bijzonder Beheer streeft naar herstel van rendement door de kredietstatus te evalueren en concrete acties uit te zetten. Dit omvat ook het identificeren van liquiditeitsbronnen, variërend van financiers tot inbreng van de ondernemer. De voortgang wordt besproken in periodieke vergaderingen waarbij recente financiële informatie centraal staat.

Na twee jaar van positief rendement, wordt het kredietdossier teruggegeven aan de commerciële afdeling, wat het einde van het Bijzonder Beheer traject markeert. Er kunnen echter uitzonderingen zijn op deze regel. Als er geen herstel zichtbaar is en de bank dit ook niet spoedig verwacht, kan de kredietovereenkomst worden beëindigd, met als doel financiële verliezen te minimaliseren. In het uiterste geval kan dit tot faillissement leiden.

Conclusie

De reis naar Bijzonder Beheer hoeft niet een eenrichtingsweg naar zakelijk verval te zijn. Integendeel, met de juiste instelling en voorbereiding kan het een pitstop zijn voor grootschalige verbetering en uiteindelijke groei.

Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen. Blijf daarom op de hoogte van de beste praktijken op het gebied van financiering en administratie.  En vergeet niet om je visie en strategie periodiek opnieuw te evalueren. Bij Crossminds staan we klaar om je daarbij te helpen. Wij geloven dat elk bedrijf, ongeacht de omstandigheden, de capaciteit heeft om te herstellen, vernieuwen en uiteindelijk te bloeien.

Op naar een toekomst van ongekende zakelijke kansen. Want onthoud: Bijzonder Beheer kan zomaar het signaal zijn op pad naar succes.

Categorie

Auteur

Mitch van Bovene Crossminds
Mitch van Bovene

Senior adviseur

T: +31 6 53 15 72 95

E: mitchvanbovene@crossminds.nl