Een exit strategie is van belang

Bezig zijn met de exit strategie van je onderneming betekent niet alleen het proces van strategievorming, implementeren, herijken en bijsturen. Als DGA/aandeelhouder is het ook belangrijk om na te denken over de wijze waarop je, om reden van pensioen of welke andere reden dan ook, als aandeelhouder afscheid neemt en daarvoor een maximale waarde realiseert.

Een groot aantal ondernemers beschikt nog niet over een exit strategie. In de praktijk wordt te laat nagedacht over de verkoop van de onderneming. Als het moment dan daar is constateren wij dat de onderneming nog niet verkoop klaar is, omdat:

  • De onderneming is in haar functioneren en voor belangrijke klanten te afhankelijk van de DGA;
  • Key functionarissen (nog) niet over de juiste competenties beschikken;
  • Processen en systemen nog niet optimaal werken en onvoldoende zijn beschreven;
  • Omzetverdeling onevenwichtig is en de omzetafhankelijkheid van enkele grote klanten te groot is;
  • Er wellicht nog expansiemogelijkheden zijn die de waarde bij exit aanzienlijk vergroot.

Voor het formuleren en implementeren van een exit strategie is tijd nodig. Het optisch oppoetsen van de balans van de onderneming werkt wellicht nog tot op een bepaalde hoogte in de onderhandelingsfase maar bij een due diligence onderzoek wordt de vinger al snel op de zwakke plek gelegd.

Crossminds ondersteunt ondernemers bij het formuleren, implementeren van de exit strategie én het realiseren van de exit zelf. Alle kennis onder één dak.

Het proces ziet er in grote lijnen als volgt uit:

EXIT STRATEGIE

Een dergelijk proces behelst al snel een periode van 2 tot 2,5 jaar. Daarom adviseren wij ondernemers om hier vroegtijdig over na te denken en mee te beginnen.

Categorie

Auteur

Michel van Dijk Crossminds
Michel van Dijk

Senior adviseur

T: +31 6 52 40 38 17

E: michelvandijk@crossminds.nl