De toepassing van richten inrichten verrichten in het MKB

Het Nederlandse concept van “richten inrichten verrichten” is al lang een geliefd hulpmiddel in het bedrijfsleven. Maar hoe past deze aanpak in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB)? In deze blog bespreken we hoe MKB-ondernemers dit kunnen toepassen om de bedrijfsvoering in hun organisatie te optimaliseren.

 1. Richten: Zet een heldere koers uit

In het MKB zijn de lijnen vaak kort. Dit biedt een unieke kans om een duidelijke richting voor het bedrijf te definiëren. Het belang van een heldere visie in het MKB kan niet genoeg benadrukt worden. In een kleinschalige onderneming betekent elk genomen besluit een grotere impact op het totaalplaatje. Binnen richten inrichten verrichten begin je altijd eerst met het bepalen van de richting.

Start met het beantwoorden van vragen zoals:

 • Waar willen we dat ons bedrijf over vijf jaar staat?
 • Welke waarden zijn voor ons belangrijk en hoe reflecteren die zich in ons bedrijf?
 • Wie is onze ideale klant en welke behoeften willen we vervullen?
 • Wat maakt ons uniek in de markt?
 • Wat zijn de kerncompetenties die we moeten versterken?
 • Wat zijn de grootste uitdagingen en kansen in onze branche?

Een heldere visie en missie, aangepast aan de MKB-schaal, zorgt voor een kompas waarop het team zich kan richten.

 1. Inrichten: Creëer efficiënte structuren en processen

De wendbaarheid van het MKB is een troef, maar kan tegelijkertijd ook een valkuil zijn als niet wordt geïnvesteerd in duidelijke structuren en processen. Dit gaat verder dan alleen het kiezen van de juiste software of tools. Het gaat over het creëren van een cultuur waarin iedereen weet wat er van hem of haar wordt verwacht en waar continue verbetering wordt nagestreefd.

 • Welke systemen en tools kunnen de bedrijfsprocessen ondersteunen?
 • Hoe zorg je voor duidelijke werkinstructies?
 • Hoe kunnen taken en verantwoordelijkheden duidelijk worden gedefinieerd?
 • Welke KPI’s en meetpunten kunnen worden ingesteld om de bedrijfsprestaties te volgen?
 • Training en opleiding: Zorg dat medewerkers over de nodige kennis en vaardigheden beschikken.
 • Teamdynamiek: Hoe zorg je voor een goede samenwerking tussen verschillende afdelingen of teams?
 • Risicobeheer: Hoe identificeer en manage je potentiële risico’s in bedrijfsprocessen?

Hoewel flexibiliteit belangrijk is in het MKB, helpt een zekere mate van structuur om consistentie en kwaliteit te waarborgen.

 1. Verrichten: Focus op dagelijkse prestaties

Nu de richting duidelijk is en de processen op hun plaats, komt het aan op de daadwerkelijke uitvoering. Hier ligt de kracht van het MKB: de mogelijkheid om snel te handelen en aan te passen. Het dagelijks handelen vormt de kern van elke onderneming. In het MKB, waar elke medewerker vaak meerdere rollen vervult, is het essentieel dat iedereen begrijpt wat zijn of haar bijdrage is aan het grotere geheel.

Overweeg het volgende:

 • Hoe kunnen medewerkers worden gemotiveerd en betrokken worden bij hun taken?
 • Hoe krijgen we alle neuzen dezelfde kant op?
 • Welke feedbackmechanismen kunnen worden ingesteld om continue verbetering te bevorderen?
 • Hoe kan klantfeedback snel worden geïntegreerd in het bedrijfsproces?
 • Communicatie: Zorg voor open communicatiekanalen waar feedback en ideeën gedeeld kunnen worden.
 • Prestatiebeoordeling: Hoe en wanneer evalueer je de prestaties van medewerkers en het bedrijf als geheel?
 • Klantrelaties: Hoe onderhoud je relaties met klanten en zorg je voor een uitstekende klantenservice?

Conclusie: richten inrichten verrichten in het MKB

“Richten inrichten verrichten” is niet alleen een methodiek voor grote corporaties. Voor het MKB biedt het een gestructureerde aanpak die de unieke wendbaarheid en dynamiek van kleinere bedrijven complementeert. Door een duidelijke koers uit te zetten, efficiënte processen te creëren en een focus te leggen op dagelijkse prestaties, kunnen MKB-ondernemers hun bedrijf naar nieuwe hoogten stuwen.

 

Categorie

Auteur

Mitch van Bovene Crossminds
Mitch van Bovene

Senior adviseur

T: +31 6 53 15 72 95

E: mitchvanbovene@crossminds.nl