Een beter resultaat voor de maakindustrie

We leven in moeilijke en onzekere tijden. Hierdoor zijn we geneigd te kijken naar alle beperkingen waar we mee te maken hebben. Hoe lastig dit soms ook is, de kunst is om te kijken naar wat wel kan. Basis voor de maakindustrie is inzicht hebben in de resultaten van hetgeen je produceert.

Aspecten die belang zijn voor het inzicht zijn:

  • Heb je voldoende productieve uren op je machines en daardoor voldoende dekking van je kosten?
  • Is je personeel voldoende productief, zijn de gehanteerde tarieven juist en heb je daardoor voldoende dekking op je directe lonen?
  • Dekt je opslag voor je algemene kosten de feitelijke algemene kosten afdoende?
  • Ben je niet te veel aan het engineeren en te weinig aan het standaardiseren waardoor je elke keer “leergeld” betaalt?
  • Kan je produceren binnen de gecalculeerde tijd en kosten?

Allereerst moet je in control zijn en dient je managementrapportage antwoord te geven op bovenstaande vragen.

 

Daarna ben je in staat om over de volgende zaken na te denken:

  • Geeft de huidige situatie aanleiding om mijn strategie te herijken, moet ik mijn plek in de keten herbezien, moet ik mijn verzorgingsgebied vergroten, moet ik mijn propositie aanpassen?
  • Hoe kan ik mijn processen verder optimaliseren, automatiseren? Maak ik gebruik van alle mogelijkheden die er zijn, welke inefficiencies heb ik in mijn processen?
  • Als ik niet naar mijn klanten toe kan, welke kanalen kies ik dan om met hen te communiceren en met welke frequentie, hoe kan ik aangesloten blijven?
  • Hoe genereer ik nieuwe leads in deze tijd als er geen vakbeurzen zijn, hoe kan ik de gegenereerde leads converteren naar nieuwe klanten?

Crossminds heeft meerdere bedrijven in de maakindustrie begeleid in het vormgeven van strategie, het geven van inzicht maar vooral ook het implementeren van verbeterde operationele en commerciële processen. Door samen op te trekken in een verbetertraject laten wij binnen de organisatie op de betreffende afdelingen modellen en werkmethodes achter die een blijvend beter bedrijfsresultaat voor u zullen realiseren.

 

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek kunt u contact met mij opnemen.

Categorie

Auteur

Michel van Dijk Crossminds
Michel van Dijk

Senior adviseur

T: +31 6 52 40 38 17

E: michelvandijk@crossminds.nl