Een bewezen groeimodel voor het jaar van groei

Wil jij met jouw onderneming groeien? Door dit specifieke proces te volgen, kom je daadwerkelijk tot goede resultaten. Voordat je echt aan groeien kunt gaan denken, moet je voldoen aan een aantal basisvoorwaarden. De missie, visie en ambitie van de onderneming zijn duidelijk. De kansen en bedreigingen in de markt zijn vastgesteld en de sterktes en zwaktes van de interne organisatie zijn bekend. Als het goed is, heb je op basis van klantonderzoeken het belangrijkste knelpunt voor de groei ontdekt. Het is nu tijd om dit probleem aan te pakken door middel van het groeimodel.

Het groeimodel

Het groeimodel bestaat uit vijf stappen: genereer ideeën, rangschik ideeën, omschrijf experiment, experimenteer en stuur op inzicht. Wil jij jouw klanten beter leren kennen? Gebruik het groeimodel om informatie te verzamelen. Zo kun je jouw organisatie of product beter afstemmen op de klantbehoeften en het groeiprobleem aanpakken.

Groeimodel van Crossminds

 

Stap 1: Genereer ideeëninds

De eerste stap van het groeimodel is het genereren van ideeën voor mogelijke oplossingen. Dit kun je het beste doen door te brainstormen met een diverse groep medewerkers. Kwantiteit is in deze stap het belangrijkste. Er zijn geen goede of slechte ideeën. Kijk bijvoorbeeld naar klachten die de klantenservice heeft ontvangen of interview juist loyale klanten. Stel op basis van de uitkomsten een lijst met mogelijke experimenten op die je wilt gaan uitvoeren om de ideeën te testen.

 

Stap 2: Rangschik ideeën

Je hebt nu een lijst met experimenten, maar er is geen tijd om deze allemaal uit te voeren. De tweede stap van het groeimodel is daarom het ranken van ideeën. Stel een aantal criteria op die noodzakelijk zijn voor de aanpak van het groeiprobleem. Wij hanteren hiervoor het KISS-principe. Begin met het experiment dat de grootste kans van slagen heeft en de minste moeite kost. Als dit experiment faalt, kun je door naar het volgende experiment met de op-een-na hoogste score.

 

Stap 3: Omschrijf experiment

Je hebt nu bij stap 2 van het groeimodel een aantal experimenten uitegesloten, maar voordat het experiment kan worden uitgevoerd, is het belangrijk om goed na te denken over de opbouw van het experiment. Schrijf van te voren uit hoe je het idee wilt testen. Houd hierbij rekening met de duur van het experiment, de vaardigheden van medewerkers die bij het experiment betrokken zijn en de benodigde middelen.

 

Stap 4: Experimenteer

Het is nu tijd om het experiment uit te voeren. Probeer tijdens de opzet van het experiment met het hele team bij elkaar te zitten en maak een duidelijke taakverdeling. Zo heb je een goed overzicht van wat er moet gebeuren en door wie.

 

Stap 5: Inzichten in resultaten van het groeimodel 

Je bent aangekomen bij de laatste en belangrijkste stap van het groeimodel. Controleer of je voldoende gegevens hebt verzameld om conclusies te kunnen trekken. Verwerk de resultaten in concrete inzichten en verbeteringen voor de rest van het bedrijf. Als er op basis van de uitkomsten van het experiment nieuwe ideeën ontstaan, kunnen deze worden toegevoegd aan de lijst met experimenten. Het groeimodel begint weer van voor af aan. Blijf dit proces herhalen tot het groeiprobleem is opgelost.

Wil meer weten over dit onderwerp? Bekijk het op onze groei- en klantstrategie pagina.

 

Categorie

Door:

Mitch van Bovene Crossminds
Mitch van Bovene

Senior adviseur

T: +31 6 53 15 72 95

E: mitchvanbovene@crossminds.nl