Een goede liquiditeitsprognose
voor een tandarts

Het wereldwijde coronavirus COVID-19 zet momenteel de wereld op zijn kop en heeft ook effect op uw onderneming.  In de media is te lezen dat vele tandartspraktijken momenteel in financieel zwaar weer verkeren. Door het wegvallen van de niet-spoedeisende behandelingen wordt er flink ingeboet op de financiën. Indien u een eigen praktijk heeft en dit ook ervaart zijn wij er om u te helpen.

Wij kunnen u helpen met het opstellen van een liquiditeitsprognose. Een liquiditeitsprognose helpt u om inzichtelijk te krijgen met welke toekomstige tekorten u te maken krijgt. Een liquiditeitsprognose kan u ook helpen om extra krediet aan te vragen bij de bank of zorgverzekeraar (continuïteitsbijdrage‐regeling), zodat u deze moeilijke periode door kunt komen. Wij hebben veel ervaring met het opstellen van liquiditeitsprognoses en het aanvragen van financieringen. Daarnaast zijn wij volledig op de hoogte van de noodmaatregelen vanuit de overheid, waarmee we uw bedrijf kunnen helpen.

 

De werkwijze om snel een goede liquiditeitsprognose op te stellen

We zijn in staat om snel een goede prognose op te stellen. Wij hanteren de volgende werkwijze:

  • Allereerst gaan wij met u in gesprek om een beeld te krijgen van de situatie waarin uw bedrijf verkeert of gaat verkeren.
  • Nadat wij u hebben gesproken en een duidelijk beeld hebben van uw huidige- en toekomstige bedrijfssituatie gaan wij direct aan de slag.
  • U heeft de tijd om een aantal financiële documenten en gegevens aan te leveren.
  • Wij zorgen ervoor dat we binnen drie werkdagen een liquiditeitsprognose af hebben. De liquiditeitsprognose bevat een financieel overzicht, waar wij twee scenario’s voor u hebben uitgewerkt. Scenario één schetst de financiële situatie als de effecten van de coronacrisis mee vallen. Scenario twee wordt uitgewerkt aan de hand van een negatiever scenario. Dit betekent dat dit scenario uw financiële situatie in beeld brengt indien u een langere tijd zonder/met weinig inkomsten kampt.
  • Deze concept prognose zullen we met u bespreken en wellicht op een aantal punten aanpassen zodat we een definitief document hebben.

De prognose brengt uw financiën in beeld voor de komende maanden. Dit document kunt u ook gebruiken om extra financiering aan te vragen bij de bank.

Categorie

Door:

Mitch van Bovene
Mitch van Bovene

Senior adviseur

T: +31 6 53 15 72 95

E: mitchvanbovene@crossminds.nl

Heeft u meer vragen of wenst u hulp?

Neem direct contact op