Exit Strategieën voor MKB Ondernemers

Elke ondernemer komt vroeg of laat op het punt waarop hij of zij overweegt de onderneming te verlaten. Dit kan zijn vanwege pensioen, nieuwe kansen, of zelfs persoonlijke redenen. Ongeacht de reden is het essentieel om voorbereid te zijn met een gedegen exit strategie.

Laten we de verschillende soorten exit strategieën voor ondernemers verkennen, inclusief hun voordelen, nadelen en belangrijke aandachtspunten voor ieder van de exit strategieën.

Verkoop aan een strategische koper

Voordelen: Wanneer je verkoopt aan een strategische koper, kan dit betekenen dat je bedrijf wordt geïntegreerd in een grotere onderneming die synergievoordelen ziet in de combinatie. Hierdoor kun je vaak een hogere prijs bedingen. Daarnaast kan het integratieproces sneller verlopen als beide bedrijven complementair zijn.

Nadelen: Echter, een strategische koper heeft vaak zijn eigen visie op hoe het bedrijf moet worden gevoerd. Dit kan leiden tot herstructureringen of veranderingen in het personeelsbestand, wat invloed kan hebben op het bestaande team en de bedrijfscultuur.

Aandachtspunten: Het is cruciaal om van tevoren duidelijke afspraken te maken. Dit gaat niet alleen over de verkoopprijs, maar ook over welke elementen van het bedrijf intact blijven en hoe het integratieproces wordt beheerd.

Overdracht aan familie

Voordelen: Het bedrijf blijft binnen de familie, wat kan betekenen dat de visie, missie en waarden van de onderneming behouden blijven. Dit kan ook emotionele voldoening geven, wetende dat het bedrijf wordt voortgezet door geliefden.

Nadelen: Familierelaties kunnen onder druk komen te staan, vooral als er meningsverschillen zijn over de richting van het bedrijf. Bovendien zijn niet alle familieleden noodzakelijkerwijs gekwalificeerd of geïnteresseerd om het bedrijf over te nemen.

Aandachtspunten: Het is essentieel om vroegtijdig te communiceren met familieleden over de mogelijkheid en hun bereidheid om het bedrijf over te nemen. Een opleidings- en overgangsplan is ook van cruciaal belang.

Verkoop aan een financiële koper (bijv. aan private equity)

Voordelen: Financiële kopers, zoals private equity groepen, zijn vooral geïnteresseerd in het rendement op hun investering. Ze hebben vaak een vast tijdshorizon en exitplan, wat kan resulteren in een snellere verkoop en overgangsperiode. Bovendien hebben ze niet dezelfde emotionele band met het bedrijf, wat de verkoop zakelijker en gestroomlijnder kan maken. In dit soort situaties kan je vaak ook kiezen voor een pre-exit waardoor je het bedrijf in twee fases kunt verkopen.

Nadelen: Aangezien hun primaire focus ligt op het behalen van rendement, kunnen financiële kopers besluiten tot snelle en significante veranderingen in het bedrijfsmodel of de bedrijfsvoering.

Aandachtspunten: Het is essentieel om volledige transparantie te bieden over de financiële status en vooruitzichten van het bedrijf. Daarnaast is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken over de rol en inbreng van de huidige eigenaren tijdens de overgangsperiode.

Fusies

Voordelen: Een fusie kan een bedrijf toegang geven tot nieuwe markten, meer middelen en aanvullende expertise. Het bundelen van krachten kan leiden tot schaalvoordelen en een sterkere positie in de markt.

Nadelen: Echter, fusies brengen ook uitdagingen met zich mee, zoals het integreren van twee verschillende bedrijfsculturen. Dit kan leiden tot spanningen en mogelijke cultuurclashes. Daarnaast kan een fusie betekenen dat je als ondernemer enige zeggenschap verliest.

Aandachtspunten: Het is van groot belang om vanaf het begin duidelijke communicatielijnen te hebben. Een plan voor het samenvoegen van de bedrijfsculturen en heldere roldefinities kan veel potentiële problemen voorkomen.

Conclusie: De keuze voor de juiste uit de mogelijke exit strategieën vereist een grondige afweging van verschillende factoren. Deze keuze hangt sterk af van persoonlijke en zakelijke doelstellingen, de huidige situatie van het bedrijf en de bredere marktomstandigheden. Het is van cruciaal belang om vroegtijdig te beginnen met plannen en advisering in te winnen bij experts om ervoor te zorgen dat de gekozen strategie optimaal aansluit bij de behoeften en wensen van de ondernemer.

Categorie

Auteur

Mitch van Bovene Crossminds
Mitch van Bovene

Senior adviseur

T: +31 6 53 15 72 95

E: mitchvanbovene@crossminds.nl