Hoe creëer je perspectief voor jouw bedrijf? 

Corona, corona, corona. Het gaat bijna nergens anders meer over. Begrijpelijk, want corona heeft helaas veel invloed op ons doen en laten. En zeker op jouw bedrijf heeft corona, en dan vooral de coronamaatregelen, veel impact. De omzet heeft een (flinke) opdonder gekregen en er is geen duidelijk perspectief, geen stip op de horizon. Je kan wachten totdat iemand die stip op de horizon zet, je kan ook je eigen perspectief creëren.

Waarom perspectief creëren?

Door ondernemerschap te tonen en tijd vrij te maken om zelf vooruit te kijken. Wat komt er op jouw bedrijf af en wat betekent dat voor jouw bedrijf? Vaak worden dan gelijk exploitatieprognoses geproduceerd. De huidige cijfers worden vermenigvuldigd met wat percentages et voilà, de prognose is daar. Maar wat zegt deze rentabiliteitsprognose? Mijns inziens helemaal niets. Je hebt er niets aan, want het is enkel een rekenexercitie. Er zit geen gedachte achter.

 

Hoe pak ik het aan?

Er kan pas worden gerekend als er is stil gestaan bij wat er op jouw bedrijf afkomt en hoe je daar op in kan/moet spelen. Dit hoeft geen uitgebreid proces te zijn. Gewoon stil staan bij de kansen en bedreigingen en deze vertalen naar wat dit voor (de organisatie van) van jouw bedrijf betekent (meer hierover in mijn blog ‘In 9 stappen een helder strategisch plan’). Is er sprake van een tijdelijke dip of verandert er iets structureel? Kan met het huidige bedrijf voldoende worden geanticipeerd op dat wat gaat komen of dienen er zaken te worden veranderd? En natuurlijk is er niet maar één scenario. Niemand weet wat morgen brengt en dus zijn er meerdere scenario’s op te stellen (wat als …). Als deze scenario’s helder zijn, dan kun je deze financieel doorrekenen, wordt duidelijk wat de financiële impact is en kun je bepalen of (verder) ingrijpen noodzakelijk is. Vervolgens kun je op basis hiervan bepalen hoe de liquiditeiten zich de komende tijd ontwikkelen en of er sprake is van een aanvullende liquiditeitsbehoefte.

Ik hoor vaak dat niemand weet hoe het nu verder gaat met corona en dat het dus ook niet mogelijk is om scenario’s op te stellen. Het klopt inderdaad dat niemand weet hoe het nu verder gaat, maar dat neemt niet weg dat er wel degelijk scenario’s zijn op te stellen. Onze ervaring is dat als we samen met de ondernemer aan de slag gaan, we iedere keer weer tot waardevolle scenario’s en exploitatie-/liquiditeitsprognoses komen. Deze scenario’s en prognoses geven de ondernemer niet alleen inzicht, ze maken ook duidelijk welk perspectief hij/zij heeft.

 

Wil je meer weten over het bovenstaande of wil je even sparren? Neem dan contact met mij op. 

Categorie

Auteur

Marco Goovers Crossminds
Marco Goovers

Senior adviseur

T: +31 6 21 68 63 83

E: marcogoovers@crossminds.nl