Hoe implementeer je een MKB-strategie?

Hoe implementeer je een ‘MKB-strategie’ in jouw bedrijf?  

Elk MKB-bedrijf, ongeacht de sector of grootte, heeft een robuuste ‘MKB-strategie’ nodig. Het succes van een strategie wordt echter niet alleen bepaald door het hebben van een strategisch plan, maar vooral door de uitvoering ervan. Het is deze actie en implementatie die de ‘MKB-strategie’ tot leven brengt en een brug slaat tussen idee en realisatie. 

Voor een MKB is het van vitaal belang dat de ‘MKB-strategie’ niet alleen op papier bestaat, maar daadwerkelijk tot leven komt. Dit betekent dat het strategisch plan moet worden vertaald naar tastbare taken en verantwoordelijkheden. Een duidelijk actieplan moet in kaart brengen wat van ieder teamlid wordt verwacht. Dit houdt ook in dat de voortgang van de ‘MKB-strategie’ moet worden gevolgd en indien nodig aangepast, om ervoor te zorgen dat het bedrijf op koers blijft. 

 

Implementatie van ‘MKB-strategie’: Het belang van Projectmanagement 

Hier komt de kracht van projectmanagement naar voren. Effectief projectmanagement betekent het coördineren van mensen, middelen en processen om de strategische doelen van een MKB te bereiken. Het is een mix van leiderschap, communicatie, risicobeheer, planning en controle, allemaal gericht op het succesvol maken van de strategie.  


Er zijn zeven belangrijke aspecten van projectmanagement die elk MKB moet overwegen tijdens de implementatiefase van een strategie:
 

  1. Teamselectie: Het kiezen van de juiste mensen voor je projectteam is essentieel. Stel een divers team samen met verschillende vaardigheden en ervaringen.
  2. Leiderschap: Sterk leiderschap is vitaal voor het succes van elk project. De projectleider moet de strategische visie begrijpen en deze kunnen communiceren naar het team.
  3. Duidelijke communicatie: Het belang van duidelijke communicatie kan niet genoeg worden benadrukt. Iedereen in het team moet de MKB-strategie begrijpen, waarom het belangrijk is, en wat hun rol is in de implementatie ervan.
  4. Meetbare doelen: Om de voortgang te kunnen volgen en succes te kunnen meten, moeten er meetbare doelen worden gesteld. Dit houdt de focus scherp en zorgt voor een duidelijk pad naar voren. KPI’s spelen hier een cruciale rol.
  5. Verandermanagement: De implementatie van een strategie gaat vaak gepaard met organisatorische verandering. Verandermanagement helpt bij het beheersen van de impact van deze veranderingen en zorgt ervoor dat ze worden geaccepteerd door alle stakeholders.
  6. Continu leren: Reflecteren op de successen en mislukkingen van elk project is cruciaal om lessen te trekken voor toekomstige implementaties. Dit is ook belangrijk om tijdig bij te sturen.
  7. Risicobeheer: Risico’s zijn een inherent onderdeel van elk project. Effectief risicobeheer, dat het identificeren, evalueren en beheren van risico’s omvat, is een cruciale taak voor de projectmanager.

Het tot uitvoering brengen van een strategie is een uitdaging waar veel MKB-organisaties mee worstelen. Ondanks een zorgvuldig opgesteld strategisch plan, hebben veel bedrijven moeite met de implementatie ervan. Dit komt omdat een strategie meer is dan alleen een plan; het is een belofte aan alle stakeholders. Het is een weg naar succes, groei en duurzaamheid. En om deze weg te volgen, is een doordachte en efficiënte aanpak nodig, waarin samenhang centraal staat. 

Het aanstellen van een ervaren projectmanager kan een groot verschil maken bij de implementatie van de MKB-strategie. Een projectmanager biedt niet alleen ondersteuning bij de implementatie van je strategie, maar fungeert ook als een schakel tussen de strategie en de operationele activiteiten van je organisatie. Deze professional kan helpen het strategische plan in actie om te zetten, de voortgang te volgen, knelpunten te identificeren, risico’s te beheren en zorgen voor een continue afstemming met de bedrijfsdoelen. 

 

Gestructureerde aanpak van een MKB-strategie 

Het echte potentieel van jouw strategie kan alleen worden gerealiseerd als het succesvol wordt geïmplementeerd. En een succesvolle implementatie hangt af van effectief projectmanagement. Door een ervaren projectmanager in dienst te nemen, zorg je voor een gestructureerde en gerichte aanpak bij de implementatie van je MKB-strategie, wat leidt tot het bereiken van je bedrijfsdoelen en het leveren van waarde aan alle stakeholders. 

Onthoud dat een strategie slechts een plan is totdat het in actie wordt gebracht. Effectief projectmanagement kan ervoor zorgen dat een strategie binnen het MKB tot leven komt. De tijd en middelen die je investeert, zullen hun vruchten afwerpen als je in staat bent de ambities en doelen van je bedrijf te bereiken door deze aanpak. 

Categorie

Auteur

Mitch van Bovene Crossminds
Mitch van Bovene

Senior adviseur

T: +31 6 53 15 72 95

E: mitchvanbovene@crossminds.nl