In 7 stappen een goede liquiditeitsprognose 

Ten alle tijden, maar zeker in onzekere tijden (en dat zijn het), is het zaak om scherp te hebben hoe jouw liquiditeiten zich de komende maanden ontwikkelen. Onderliggende vragen zijn vaak: wanneer komt er hoeveel geld binnen en wanneer moet er hoeveel geld uit? De woordjes ‘wanneer’ en ‘hoeveel’ zijn vaak de grote onbekenden. En dus is het niet te doen om in te schatten wat het verloop van de liquiditeiten is. Of toch wel? Ik ben van mening dat je prima een liquiditeitsprognose kunt maken, als je maar de juiste stappen neemt.

Stap 1: Exploitatieprognose opstellen 

Zonder exploitatieprognose (ook wel rentabiliteitsprognose genoemd) kun je geen goede liquiditeitsprognose opstellen. Daarom stel je eerst een exploitatieprognose op maandbasis op. Kijk daarbij naar het vorige jaar, de afgelopen maanden en verwerk de verwachtingen die je hebt. Kijk naar patronen, trends en onderbouw je aannames. Hoe beter je aannames zijn onderbouwd, hoe beter je exploitatieprognose en hoe beter je liquiditeitsprognose. 

 

Stap 2: Non-cash elimineren 

Nadat de exploitatieprognose is gemaakt, gaan we deze ombouwen naar een liquiditeitsprognose. In de exploitatieprognose zijn diverse kosten opgenomen, die geen uitgaven zijn. Voorbeelden zijn dotaties, voorzieningen en afschrijvingen. Elimineer deze uit de exploitatieprognose, het zijn immers geen uitgaven. 

 

Stap 3: Reserveringen toewijzen 

In de exploitatieprognose worden sommige opbrengsten/kosten verdeeld over de maanden, terwijl deze in 1 maand vallen. Een voorbeeld hiervan is vakantiegeld. Hiervoor wordt iedere maand een reservering gemaakt, terwijl deze in mei of juni worden uitbetaald. Denk er overigens bij vakantiegeld aan dat de loonheffing hierover een maand na de maand van uitbetaling moet worden betaald. 

 

Stap 4: Investeringen, aflossingen en achterstanden opnemen 

In stap 2 is de non-cash geëlimineerd. Daartegenover staat dat sommige cash niet in de exploitatieprognose is meegenomen, zoals aflossingen, investeringen en eventuele achterstanden bij de belastingdienst. 

 

Stap 5: Debiteuren-/crediteurentermijn vaststellen 

Vaak wordt de omzet niet in dezelfde maand ontvangen en worden kosten niet in dezelfde maand betaald. Houd hier rekening mee. Kijk goed naar de opbouw en ouderdom van zowel je debiteuren als je crediteuren en analyseer wat op basis van het recente verleden logische ontvangst-/betalingstermijnen zijn. 

 

Stap 6: BTW berekenen 

Houdt rekening met periodieke afdracht of teruggave van BTW. De exploitatieprognose is excl. BTW en dus heb je de BTW te berekenen. 

 

Stap 7: Liquiditeitsprognose samenstellen 

Alle ingrediënten voor de liquiditeitsprognose zijn bekend en dus kan de liquiditeitsprognose worden opgesteld. Net als de exploitatieprognose, stel je deze op maandbasis op. 

Wanneer je de liquiditeitsprognose hebt opgesteld, heb je een goed beeld van jouw liquiditeitsbehoefte. Mocht je ergens krap komen te zitten, dan kun je o.b.v. de opgestelde exploitatie- en liquiditeitsprognose bij jouw bank extra krediet aanvragen. 

Ik raad je aan om zowel de exploitatie- als de liquiditeitsprognose periodiek te herijken. Indien bepaalde uitgangspunten achterhaald zijn, kun je je prognoses bijstellen. Op die manier heb je je blik naar voren gericht en weet je hoe je liquiditeiten zich gaan ontwikkelen. 

 

Veel succes bij het opstellen van je liquiditeitsprognose!

 

Mocht je er niet helemaal uitkomen, neem dan contact met mij op. Ik ben bereikbaar op 06-21686383 en marcogoovers@crossminds.nl. 

Categorie

Auteur

Marco Goovers Crossminds
Marco Goovers

Senior adviseur

T: +31 6 21 68 63 83

E: marcogoovers@crossminds.nl