In 9 stappen naar een helder strategisch plan

COVID-19 heeft heel wat teweeg gebracht en het ziet er helaas naar uit dat we er voorlopig nog niet van af zijn. We hebben een nieuwe werkelijkheid. Het is nu business-as-unusual, waarbij verdienmodellen zo maar ineens verliesmodellen kunnen worden. Hoogste tijd om eens kritisch naar je strategie te kijken. Een goed onderbouwd strategisch plan helpt je namelijk om deze crisis door te komen en weer succesvol te zijn in de toekomst. In deze blog lichten we de waarde van een strategisch plan toe en geven we je 9 handvaten om tot een goede strategie te komen.

Waarom een strategisch plan?

In alle tijden, en zeker nu, heeft jouw onderneming richting en houvast nodig. Het geeft focus en zorgt ervoor dat alle neuzen dezelfde kant opstaan en eenieder doelgericht handelt. Ondernemingen die een duidelijk doel voor ogen hebben, presteren beter dan ondernemingen die dat niet hebben. Met een goede strategie kun je een onderscheidende positie innemen ten opzichte van je concurrenten. Belangrijk is dat je strategie aansluit bij de externe ontwikkelingen in de markt en het DNA, de sterkten en de zwakten van jouw onderneming.

Een heldere strategie is dus belangrijker dan ooit: het is bepalend voor het bestaansrecht van je onderneming. Ga daarom in deze bijzondere tijd eens bij jezelf na: welke kansen zijn er voor jouw onderneming? Welke bedreigingen komen er op je af? En wat zijn de kritische succesfactoren waar jouw onderneming op stuurt?

 

Voordelen van een strategisch plan

Strategie is niets anders dan de manier waarop mensen en middelen worden ingezet om de hogere doelen van een onderneming te bereiken. Door de ondernemingsstrategie te vertalen in deelstrategieën voor de verschillende afdelingen worden werknemers gemotiveerd. Ze  begrijpen beter waarom bepaalde dingen in de onderneming gebeuren en zijn in staat beslissingen te nemen die aansluiten bij de strategie en bijdragen aan het behalen van de ambitie van de onderneming. Zorg daarbij dat je strategisch wendbaar bent, door te anticiperen als nieuwe kansen/bedreigingen in de markt zich voordoen. Maak daarbij ook verschillende scenario’s en stel op basis daarvan jouw strategie scherp.

 

9 stappen voor een strategisch plan

Hoe weet je nu of je op de goede weg bent als het gaat om strategische planvorming? En waar begin je? Hieronder geven we je 9 belangrijke stappen om na te gaan of jouw strategisch plan voor jouw onderneming voldoende helder is. Kun je onderstaande vragen met ‘ja’ beantwoorden, dan ben je goed op weg. Zo niet, dan is er werk aan de winkel.

 

  1. Missie: weet je wat het bestaansrecht is van jouw onderneming?
  2. Visie: weet je waar je met jouw onderneming naar toe wilt?
  3. Kernwaarden: is voor iedereen binnen de onderneming duidelijk wat de normen en waarden zijn?
  4. Corporate story: kun je bovenstaande 3 punten in een pakkend verhaal vertellen?
  5. Doelstellingen: heb je concrete doelstellingen voor de korte en de lange(re) termijn?
  6. Kritische succesfactoren: weet je welke factoren van doorslaggevende betekenis zijn om de doelen te bereiken?
  7. Strategie: heb je duidelijk op welke manier je die doelen gaat bereiken?
  8. Actieplan: weet je wie wat wanneer gaat doen?
  9. Middelenplanning: weet je wat daarvoor nodig is?

 

Het hebben van een goed doordachte strategie is van essentieel belang. Want zoals Benjamin Franklin ooit zei: “If you fail to plan, you are planning to fail.” Vind je het lastig om je strategie aan te passen naar de situatie van nu? Neem dan contact met mij of één van mijn collega’s op. We sparren graag met je!

Categorie

Auteur

Marco Goovers Crossminds
Marco Goovers

Senior adviseur

T: +31 6 21 68 63 83

E: marcogoovers@crossminds.nl