Waarom is het niet goed als jouw bedrijf te afhankelijk is van jou?

Als ondernemer heb je je hart en ziel in je bedrijf gestoken. Het resultaat is een onderneming waar je trots op bent. Vooral in het MKB staat de ondernemer vaak synoniem voor het bedrijf zelf. Deze nauwe verbinding maakt het in de toekomst lastig om het bedrijf te verkopen. In deze blog bespreken we het belang van het verminderen van de afhankelijkheid van de ondernemer en een exit-strategie die het bedrijf in de beste positie brengt voor een toekomstige verkoop. bedrijf afhankelijk

Afhankelijkheid van de ondernemer

Is jou bedrijf te afhankelijk van jou? De afhankelijkheid van de ondernemer kan een groot obstakel vormen bij het verkopen van het bedrijf. Jouw visie, netwerk, specialistische kennis en gunfactor zijn allemaal waardevolle aspecten van het bedrijf die moeilijk te vervangen zijn. De waarde van het bedrijf daalt aanzienlijk zonder jou aan het roer. Om een succesvolle verkoop te realiseren, is het cruciaal om de afhankelijkheid van de ondernemer te verminderen. Dit betekent dat jouw contacten, visie, vaardigheden en kennis zo goed mogelijk moeten worden overgedragen, bij voorkeur aan meerdere personeelsleden.

 

1.Delegeren van taken en verantwoordelijkheden bedrijf afhankelijk

Begin tijdig met het delegeren van taken en verantwoordelijkheden aan personeelsleden. Dit helpt om het bedrijf minder afhankelijk te maken van jouw aanwezigheid. Als jij er niet bent moet er iemand zijn die de lijnen uit zet zodat het bedrijf gewoon kan doordraaien. Idealiter heb je te maken met meerdere afdelingshoofden die elkaar (in geval van nood) deels kunnen vervangen. Als je ervoor kiest om alles te delegeren naar één persoon schuilt daar namelijk een risico in. bedrijf afhankelijk

Er zijn vijf stappen om effectief te delegeren:

  1. Analyseer de taak en bepaal of deze geschikt is om te delegeren.
  2. Kies de juiste persoon om de taak te delegeren.
  3. Communiceer duidelijk wat er verwacht wordt.
  4. Geef de benodigde middelen en ondersteuning.
  5. Volg de voortgang en geef feedback.

 

2.Kennisoverdracht

Een ander belangrijk onderdeel is het waarborgen van de kennisoverdracht aan de werknemers. Zorg ervoor dat jouw specialistische kennis en vaardigheden worden gedeeld met het personeel dat actief blijft binnen het bedrijf. Zo kan de kwaliteit van het bedrijf gewaarborgd worden, ook als je niet meer werkzaam bent in het bedrijf.

Het overdragen van kennis is niet alleen belangrijk voor het bedrijf, maar ook voor het behoud van personeel. Uit onderzoek blijkt dat veel werknemers het belangrijk vinden om te groeien binnen de organisatie waar ze werken. Door kennisoverdracht te bevorderen, kunnen bedrijven inspelen op deze behoefte en zo de kans vergroten dat waardevolle medewerkers behouden blijven.

De stappen die gezet moeten worden voor een succesvolle kennisoverdracht zijn:

  1. Identificeer de cruciale kennis en vaardigheden die overgedragen moeten worden.
  2. Bepaal de meest geschikte methode voor kennisoverdracht, zoals mentoring, training of het opstellen van documentatie.
  3. Betrek zowel de vertrekkende ondernemer als de medewerkers die de kennis overnemen in het proces.
  4. Stel meetbare doelen en indicatoren op om de voortgang van de kennisoverdracht te monitoren.
  5. Evalueer het plan regelmatig, leer van de ervaringen van medewerkers en herzie het plan indien nodig.

Bedrijf afhankelijk

3.Netwerk delen bedrijf afhankelijk

In de praktijk zien we regelmatig dat de ondernemer de enige persoon is die warme contacten heeft met belangrijke stakeholders van het bedrijf. Als dit in jouw bedrijf ook het geval is, dan vormt dit een risico. Als je niet meer betrokken bent bij het bedrijf is het nog maar de vraag of alle contacten net zo warm blijven.
Het is belangrijk om tijdig te beginnen met de overdracht. Neem je medewerkers mee naar belangrijke zakelijke contacten, zoals partners, leveranciers en klanten. Dit stelt hen in staat om relaties op te bouwen en versterkt de continuïteit van het bedrijf. Leg alle contacten gestructureerd vast in een CRM-systeem, zodat hier altijd op terug kan worden gevallen als je het bedrijf verlaten hebt.

 

4.Bedrijfsprocessen duidelijk in kaart

Het komt regelmatig voor dat door verandering van het eigenaarschap een aantal key functionarissen in het bedrijf hun heil elders gaan zoeken. Wanneer zij het bedrijf verlaten, bestaat het risico dat kennis en de werkwijze van het bedrijf verloren gaat. Het goed vastleggen van de bedrijfsprocessen zorgt ervoor dat er structuur en duidelijkheid is, ook na het vertrek van personeelsleden. Het geeft houvast, sturing en zorgt voor rust bij het personeel, omdat zij weten dat er een stabiele basis is waarop teruggevallen kan worden. Bij het noodzakelijk vervangen van vertrokken personeel is het handig dat iemand meteen op de hoogte is van hoe bepaalde processen uitgevoerd moeten worden. Het beschrijven van processen dient vooral om overzicht en inzicht te verschaffen aan betrokkenen, het bevordert de communicatie over het proces en maakt het eenvoudiger veranderingen aan te brengen.

Als het proces in kaart is  biedt dit een visueel overzicht van de stappen, verantwoordelijkheden en relaties binnen een proces, waardoor het gemakkelijker wordt om knelpunten te identificeren en beslissingen te nemen op basis van feitelijke informatie.

Door bedrijfsprocessen in kaart te brengen, kunt u zien wat al goed loopt en waar het efficiënter kan. Dit stelt u in staat om processen te verbeteren door ze te digitaliseren en te automatiseren. Wanneer u al uw processen hebt nagelopen, ziet u waarschijnlijk dat er veel bij zijn die digitaal én automatisch kunnen worden uitgevoerd, wat resulteert in een hogere efficiëntie en kostenbesparingen. Deze investeringen ga je bij de verkoop van je bedrijf zeker terug verdienen.

 

Onderdeel van exit-strategie

Het verminderen van de afhankelijkheid van de ondernemer is een belangrijk onderdeel van een goede exit-strategie. Hoewel 96 procent van de bedrijfseigenaren het erover eens is dat het hebben van een exit-strategie belangrijk is, heeft slechts 13 procent van de ondernemers zelf een een goed doordacht plan voor een eventuele exit. Het niet hebben van een weloverwogen exit strategie zal uiteindelijk nadelig effecten hebben voor de ondernemer. Als je niet plant voor je exit zal je nooit het optimale uit de verkoop van je bedrijf halen. Begin hier dus tijdig mee.

https://www.linkedin.com/company/crossminds-realising-full-value/

Categorie

Auteur

Mitch van Bovene Crossminds
Mitch van Bovene

Senior adviseur

T: +31 6 53 15 72 95

E: mitchvanbovene@crossminds.nl