Wet homologatie onderhands akkoord bij herstructurering

In de onzekere tijden van de coronacrisis hebben veel ondernemingen het zwaar, zo zwaar dat faillissement dreigt. Wanneer ondernemingen in deze staat verkeren kan een herstructurering een oplossing bieden. Echter kunnen tegenstellende belangen van de onderneming en schuldeisers ervoor zorgen dat een financiële herstructurering wordt tegengegaan.

Op 26 mei heeft de tweede kamer de nieuwe Wet homologatie onderhands akkoord aangenomen. Dit wetsvoorstel betekent dat de rechtbank een onderhands akkoord tussen een onderneming en zijn schuldeisers en aandeelhouders betreffende een herstructurering van schulden kan goedkeuren. Het akkoord is dan bindend voor alle bij het akkoord betrokken partijen. De wet dient het reorganiserend vermogen van ondernemingen te versterken en onnodige faillissementen te voorkomen.

Om tot een akkoord te komen is het zaak dat er twee waarderingen worden gedaan. De eerste waardering ziet op een waarde indicatie van de verwachte opbrengst van de onderneming bij een faillissement. De tweede duidt de verwachte waarde aan na de betreffende herstructurering. In het waarderingsproces kunnen meningsverschillen ontstaan over de waarderingsuitkomsten en adequaatheid van de informatie die de waardering beoordeeld. In deze situatie kan de rechter een onafhankelijke deskundige aanwijzen om bepaalde waarderingsvragen te beantwoorden.

Wanneer tenslotte aangetoond is dat de uitkomst van de tweede waardering hoger ligt dan de eerste waardering kan door de rechtbank akkoord worden gegeven aan een financiële herstructurering van de onderneming.

Heeft jouw onderneming herstructureringsvraagstukken? Neem dan contact op met één van onze specialisten.

Benieuwd waar wij nog meer bij kunnen helpen? Bekijk dan onze services.

Categorie

Auteur

Martin de Jong Crossminds
Martin de Jong

Senior adviseur

T: +31 6 54 60 41 00

E: martindejong@crossminds.nl