Meer rendement met dezelfde omzet. Wil jij weten wat je hiervoor moet aanpakken?

In mijn onderstaande blog ontdek je wat je onder handen moet nemen om dit te organiseren. Lees snel verder!

Ik hou je niet langer in spanning en val maar gelijk met de deur in huis: bespaar op je kosten! Niet bezuinigen, maar besparen. Dat lijkt hetzelfde, maar dat is het niet (verderop meer daarover). Veel ondernemers denken dat ze meer rendement kunnen maken door meer om te zetten. Soms is dat zo, maar vaak ook niet. En het is al zeker niet zo dat een euro meer omzet een euro meer winst oplevert. Gelukkig is er dus naast de omzet nog een belangrijke knop waar je aan kunt draaien om je winst te verhogen: de kosten. Daar gaat de 1:1 verhouding wel op. Een euro minder kosten levert een euro meer winst op.

 

Inkoop raakt alle facetten van je bedrijfsvoering. En juist in deze tijd, waarin de omzet stagneert of daalt, is inkoop een steeds belangrijker instrument om het bedrijfsresultaat positief te beïnvloeden. Bij productiebedrijven vormen inkoopkosten gemiddeld genomen 50% van de omzet. Daarboven komt de eigen toegevoegde waarde en het resultaat. Bij dienstverleners is het aandeel van de inkoop kleiner, daar vormen personeelskosten de grootste post. Wanneer de omzet terugloopt of stagneert kun je aan veel knoppen draaien, maar het draaien aan de knop van inkoop werkt sneller en is minder ingrijpend.

 

Voordat ik aangeef wat je moet doen, eerst even wat je niet moet doen, én dat is bezuinigen. Ik weet dat je onder aan de streep zowel bij besparen als bezuinigen geld overhoudt, maar bij bezuinigen kunnen er negatieve effecten ontstaan. Een bezuiniging leidt namelijk veelal tot activiteiten die niet meer worden gedaan en gemist gaan worden.

 

Besparen is dus het toverwoord. Je wilt overigens niet besparen op de kwaliteit van je product, maar wel op de rekening die je hebt te betalen. En daarom is het goed om het gestructureerd aan te pakken. Grofweg heb je 6 stappen te nemen:

  1. Maak de kosten van de gehele keten inzichtelijk.
  2. Wees kritisch op iedere stap binnen de keten. Voegt deze waarde toe? kan het anders?
  3. Deel de kosten in per kostensoort, zodat inzichtelijk is welke kostensoorten, welke kosten met zich meebrengen.
  4. Zorg voor alignement tussen inkoop en productie. Stel in samenspraak met de (vak)afdelingen vast wat de doelstellingen/eisen zijn van de verschillende producten/diensten.
  5. Onderzoek welke alternatieve producten of diensten beschikbaar zijn en wie deze levert.
  6. Denk niet snel dat je het optimum hebt bereikt. Er is altijd verbetering mogelijk.

 

Nu je weet wat je moet doen, hoef je alleen nog maar uit te dokteren hoe je dat moet doen. Kijk daarvoor op: DeInkoopOptimalisator.

Categorie

Auteur

Marco Goovers Crossminds
Marco Goovers

Senior adviseur

T: +31 6 21 68 63 83

E: marcogoovers@crossminds.nl