Een liquiditeitsbegroting maken, hoe doe je dat?

De uitdagingen komen in snel tempo op ondernemers af. Hierdoor is het managen van liquiditeit in veel bedrijven aandachtspunt nummer 1. We merken in de praktijk dat veel ondernemers het lastig vinden een goede liquiditeitsbegroting op te stellen. Maar hoe maak je een liquiditeitsbegroting? Het lastig om bepaalde vragen te beantwoorden. Hoe lang kan ik uit deze omzet mijn lopende kosten betalen? Ben ik in staat om de salarissen van mijn personeel te betalen deze maand? Hoeveel extra financiering heb ik nodig als deze situatie nog 3 maanden duurt?

Tips voor een goede liquiditeitsbegroting

Wij hebben veel ervaring met het maken van liquiditeitsbegrotingen. In deze tijd willen we graag een aantal belangrijke tips met je delen:

  • Stel afhankelijk van de druk een basis liquiditeitsprognose op per week of per maand;
  • Zorg ervoor dat de liquiditeitsprognose zoveel mogelijk aansluit bij de exploitatiebegroting. Dit kan door dezelfde startdatum te nemen;
  • Ga er vanuit dat de kosten en omzet in de exploitatiebegroting niet hetzelfde patroon hebben als de daadwerkelijke uitgaven en inkomsten!
  • Kijk goed naar de opbouw en ouderdom van zowel de debiteuren als crediteuren. Bekijk wat op basis van het recente verleden logische betalingstermijnen zijn. Houdt ook de branche van uw debiteuren in uw achterhoofd bij deze inschatting;
  • Let op met vakantiegeld en de loonheffingen! Deze kunnen een groot effect hebben op je cashflow;
  • Vergeet in de liquiditeitsprognose niet de aflossingen en betaling van eventuele achterstanden aan de belastingdienst mee te nemen;
  • Afschrijvingen hoeven niet te worden meegenomen in de liquiditeitsbegroting. Deze zorgen namelijk niet voor een betaling;
  • Houdt rekening met periodieke afdracht aan of teruggave van BTW. Neem dus ook alle bedragen inclusief BTW op in de prognose.

 

Houd in je liquiditeitsbegroting rekening met steunmaatregelen

Na deze basis begroting kan je de genomen maatregelen meenemen. Zo hebben de grootbanken aangegeven dat MKB-ondernemers de aflossingen een half jaar kunnen uitstellen. Bij de belastingdienst kan bijzonder uitstel worden aangevraagd voor de inkomstenbelasting, loonheffingen, vennootschapsbelasting en de omzetbelasting. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) vervangt de werktijdverkorting (WTV), die wordt ingetrokken. Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’, en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen.

Een goede prognose zal jezelf en mogelijke stakeholders meer duidelijkheid verschaffen.

Mocht het ondanks deze tips niet lukken een liquiditeitsbegroting te maken, dan helpen we je daar graag bij. Vul onderstaande contactformulier in en we nemen binnen 24 uur contact met je op:

Categorie

Door:

Mitch van Bovene Crossminds
Mitch van Bovene

Senior adviseur

T: +31 6 53 15 72 95

E: mitchvanbovene@crossminds.nl