Blog

Hybride financiering stelt ambitieuze bedrijven in staat strategische deals te sluiten

Corporate finance adviseurs stellen bedrijven in staat om strategische deals te sluiten door op maat gemaakte ‘hybride’ financieringsoplossingen aan te bieden die een cruciale financieringskloof dichten en meer flexibiliteit bieden dan conventionele transactiestructuren. Hybride financiering wordt steeds vaker gebruikt in…

Lees meer

Is jouw bedrijf Verkoopklaar? Maak jezelf onmisbaar

De ondergewaardeerde voorbereiding: hoe bedrijven hun verkoopklaarheid kunnen verbeteren Uit onderzoek blijkt dat de helft van alle bedrijven die verkocht worden er eigenlijk nog niet klaar voor zijn. Of beter gezegd: de helft van alle bedrijven is nog niet verkoopklaar…

Lees meer

Financiële stabiliteit realiseren: Een diepgaande analyse van budgetbeheer, toewijding, planning en beheersing

Het bereiken van financiële stabiliteit is een ambitie die veel ondernemingen nastreven. Deze doelstelling vergt echter meer dan enkel verstandig omgaan met financiën; het vergt een doordachte benadering waarin facetten zoals budgetbeheer, toewijding, planning en beheersing samenkomen. In deze uiteenzetting…

Lees meer

Mijn bank plaatst mij onder bijzonder beheer, wat nu?

Inleiding tot bijzonder beheer: wat betekent het voor u? Als ondernemer kan de term ‘Bijzonder Beheer’ angst opwekken. Het is een term die banken gebruiken wanneer ze geloven dat een onderneming een hoger financieel risico loopt dan in eerste instantie…

Lees meer

Onderhanden projecten vs. onderhanden werk

Verschillen in detail: Onderhanden werken versus onderhanden projecten Hoewel de termen ‘Onderhanden Werken’ en ‘Onderhanden Projecten’ vaak door elkaar worden gebruikt, hebben ze verschillende betekenissen en implicaties voor de bedrijfsvoering. Onderhanden Werken verwijst naar alle werkactiviteiten die al zijn gestart…

Lees meer

De kracht van procesoptimalisatie: maximaliseer bedrijfsresultaten

De kracht van procesoptimalisatie ontdekken: een inleiding De kracht van procesoptimalisatie ligt in zijn vermogen om bedrijven te transformeren. Het is een strategie die zich richt op het analyseren en verbeteren van de huidige bedrijfsprocessen om de efficiëntie te verhogen,…

Lees meer

Het 100 dagen plan: snel vooruit met jouw organisatie!

Het 100 dagen plan, wat is het? Een 100 dagen plan is een strategische en operationele blauwdruk die gebruikt wordt, vaak door senior leiders en managers, wanneer ze een nieuwe functie opnemen of aan het hoofd staan van een belangrijk…

Lees meer

Gevolgen terugbetaling NOW-steun: Begrijpen van de impact voor bedrijven na Covid-19

De NOW-steun (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) is een reddingsboei geweest voor veel bedrijven die worstelden om hun hoofd boven water te houden tijdens de turbulente tijden van de COVID-19-pandemie. Hoewel deze steun heeft bijgedragen aan het behoud van banen en het…

Lees meer

De Quick Scan: diepgaande inzichten voor MKB-ondernemers

De Quick Scan: een diepgaande duik in je bedrijf Tijdens de Crossminds Quick Scan gaan we verder dan oppervlakkige beoordelingen. We starten met persoonlijke gesprekken met meerdere sleutelfunctionarissen binnen je bedrijf, om een volledig beeld te krijgen van je operationele…

Lees meer

Wat is Bijzonder Beheer?

Wat is Bijzonder Beheer? Voordat we ingaan op de rol van Bijzonder Beheer in economische neergangen, is het belangrijk om te begrijpen wat Bijzonder Beheer eigenlijk inhoudt. Bijzonder Beheer is een afdeling binnen een bank, zoals ABN AMRO, ING of…

Lees meer

Waarom kiezen voor business coaching? Top 5 redenen op een rij

Reden 1: Behoefte aan een duidelijke strategische visie Een duidelijke strategische visie vormt het fundament van elke succesvolle onderneming. Het is de leidraad die richting geeft aan alle activiteiten van het bedrijf en de basis vormt voor besluitvorming. Echter, het…

Lees meer

Herstructureren van je bedrijf

Wat is het herstructureren van je bedrijf? Bedrijfsherstructurering is het proces waarbij een organisatie significante veranderingen aanbrengt in de manier waarop ze is georganiseerd, beheerd en bedrijfsactiviteiten uitvoert. Deze veranderingen zijn gericht op het verbeteren van de prestaties, efficiëntie, winstgevendheid…

Lees meer

Bijzonder Beheer van de bank

Ken je financiële gegevens Het eerste dat Bijzonder Beheer van de bank zal doen, is een diepgaand financieel onderzoek naar je onderneming. Daarom is het van cruciaal belang dat je een gedegen financiële analyse paraat hebt. Zorg dat je toegang…

Lees meer

Strategisch plannen: globale vs. lokale strategie

Strategisch plannen met een globale strategie: één grote markt Het eerste concept in strategisch plannen dat we onder de loep nemen, is de globale strategie. Deze aanpak ziet de wereld als één enkele, geïntegreerde markt. Bedrijven als Coca-Cola of Apple…

Lees meer

Hoe verkoop je een middelgroot bedrijf als dat al 80 jaar in de familie is?

Vechten om te overleven Hans Goverde kreeg het idee om te verkopen aan het begin van de coronapandemie in 2020. Het was geen makkelijke stap. Het bedrijf was 80 jaar in de familie. Het was door zijn grootvader gestart en…

Lees meer

Strategievorming: het antwoord op veranderende klantbehoeftes

In de huidige dynamische markt is verandering de enige constante. Klantgedrag en -verwachtingen veranderen voortdurend, gedreven door technologische innovaties, sociaaleconomische veranderingen en verschuivingen in markttrends. Hoe kan je als MKB bedrijf concurrerend blijven in het licht van een snel veranderende…

Lees meer

Hoe implementeer je een MKB-strategie?

Hoe implementeer je een ‘MKB-strategie’ in jouw bedrijf?   Elk MKB-bedrijf, ongeacht de sector of grootte, heeft een robuuste ‘MKB-strategie’ nodig. Het succes van een strategie wordt echter niet alleen bepaald door het hebben van een strategisch plan, maar vooral door…

Lees meer

Ondernemerscoach: Een revolutie in uw bedrijfsprogressie

Het begrijpen van de behoeftes voor een Ondernemerscoach Er zijn verschillende redenen waarom ondernemers besluiten om een coach te raadplegen. Ten eerste kan het zijn dat ze zich op onbekend terrein bevinden en behoefte hebben aan begeleiding. Of ze hebben…

Lees meer

Exit Strategie: Waardeverhoging bij verkoop

De basis voor een sterke Exit Strategie Een effectieve exit strategie begint met het analyseren van toekomstscenario’s. Dit omvat het beoordelen van de huidige staat van het bedrijf, evenals het inschatten van potentiële groeimogelijkheden en marktontwikkelingen. Deze analyse vormt de…

Lees meer

Strategisch plannen: een introductie

Wat is strategisch plannen? Strategisch plannen is het proces waarbij een organisatie haar doelen en doelstellingen bepaalt en vervolgens een plan maakt om deze te bereiken. Het gaat niet alleen om het maken van een actieplan, maar om het hebben…

Lees meer

Grensschrijdende M&A klaar om te pieken in het middelgrote segment

Toename in Europese M&A Activiteiten Er wordt een stijging verwacht in Europese fusies en overnames voor middelgrote bedrijven. Dit als gevolg van beter wordende economische vooruitzichten, aldus de recente analyse van Moore Global Corporate Finance (GCF). M&A Compass-rapport: Een Terugblik…

Lees meer

Waarom is het niet goed als jouw bedrijf te afhankelijk is van jou?

Afhankelijkheid van de ondernemer Is jou bedrijf te afhankelijk van jou? De afhankelijkheid van de ondernemer kan een groot obstakel vormen bij het verkopen van het bedrijf. Jouw visie, netwerk, specialistische kennis en gunfactor zijn allemaal waardevolle aspecten van het…

Lees meer

‘Bij Crossminds leer ik nog elke dag bij’

Ondersteunen in de ambitie om te groeien Dat doen we voor alle soorten bedrijven. Enerzijds hebben we dezelfde doelgroep als Moore DRV: het midden-kleinbedrijf. Anderzijds hebben wij ook een ambitie naar boven toe. Naar bedrijven die meer dan 100 miljoen…

Lees meer

Bijzonder Beheer ING: Wat betekent dit voor mij?

 Redenen voor ING om je onder Bijzonder Beheer te plaatsen Er zijn verschillende redenen waarom ING een bedrijf onder Bijzonder Beheer zou kunnen plaatsen. De meest voorkomende reden is dat het bedrijf te maken heeft met financiële problemen. Dit kan…

Lees meer

Whitepaper: exit-strategie | Bereid je goed voor en haal het maximale uit de verkoop van je bedrijf

Vroeg of laat sta je als DGA voor de keuze om je bedrijf over te dragen. Door op tijd te beginnen met het aantrekkelijk maken van het bedrijf,  ook wel verkoopklaar maken genoemd, ben je in staat de maximale waarde…

Lees meer

Pre-exit strategie: 7 redenen

Vroeg of laat sta je als DGA voor de keuze om je bedrijf over te dragen. Om het maximale uit deze overdracht te halen is het verstandig hier ruim van tevoren goed over na te denken, om zo de beste…

Lees meer

Bijzonder Beheer ABN AMRO: Wat betekent dit voor jou?

Redenen voor ABN AMRO om je onder Bijzonder Beheer te plaatsen Er zijn verschillende redenen waarom ABN AMRO een bedrijf onder Bijzonder Beheer zou kunnen plaatsen. De voornaamste reden is financiële problematiek, zoals een dalende omzet, toenemende schulden, of het…

Lees meer

Een groeimodel toegepast in het MKB

Verhoogde winstgevendheid door de inzet van een groeimodel: Een van de meest directe voordelen van groei is verhoogde winst. Met meer omzet en een uitgebreide klantenbasis kunnen bedrijven vaak hun winstmarges verbeteren. Hierdoor zijn er meer middelen beschikbaar voor herinvestering…

Lees meer

Exit Strategieën voor MKB Ondernemers

Laten we de verschillende soorten exit strategieën voor ondernemers verkennen, inclusief hun voordelen, nadelen en belangrijke aandachtspunten voor ieder van de exit strategieën. Verkoop aan een strategische koper Voordelen: Wanneer je verkoopt aan een strategische koper, kan dit betekenen dat…

Lees meer

Het due diligence onderzoek

Haal het maximale uit de aan- of verkoop van een bedrijf: het belang van goede due diligence Als je de sprong waagt naar het overnemen van een bedrijf, is een van de eerste stappen die je moet zetten het uitvoeren…

Lees meer

Voor- en nacalculaties in projectorganisaties zijn essentieel

De essentie van voorcalculatie in projectorganisaties Voorcalculatie is het proces van het vooraf schatten van alle verwachte kosten en inkomsten van een project. Binnen projectorganisaties dient dit als een voorlopige financiële routekaart. Zonder een gedegen voorcalculatie zouden projectorganisaties zich blindelings…

Lees meer

Stappenplan implementatie strategie: theorie, praktijk en reflectie.

Het belang van reflectie en aanpassing in je implementatie strategie Een succesvolle implementatie strategie is niet statisch, maar dynamisch. Het is een constant proces van leren en bijsturen. Reflectie speelt hierin een cruciale rol. Het biedt de mogelijkheid om te…

Lees meer

ABC klanten

De ABC-analyse verdeelt klanten of producten in drie hoofdcategorieën: A-klanten: Dit zijn de meest waardevolle klanten of producten voor de organisatie. Ze dragen doorgaans bij aan het overgrote deel van de omzet en winst. Bedrijven besteden aanzienlijke inspanningen aan het…

Lees meer

Verandermanagement: het roer om

Belang van verandermanagement Verandermanagement klinkt soms als een modewoord, maar is wel degelijk een strategische benadering om organisatorische veranderingen effectief te beheren. In de huidige snel evoluerende zakelijke omgeving is het vermogen om te veranderen vaak de onderscheidende factor tussen…

Lees meer

Een ABC Klantstrategie invoeren in 4 stappen

Stap 1: Klantgegevens verzamelen en analyseren Het eerste en cruciale onderdeel van het implementeren van een ABC klantstrategie is het verzamelen van klantgegevens. Dit omvat informatie over aankoopgedrag, omzetbijdrage, winstmarges en de frequentie van aankopen. Deze gegevens zijn essentieel om…

Lees meer

Bijzonder Beheer wat nu?

Het ABC van Bijzonder Beheer Laat ons eerst de mist rondom Bijzonder Beheer verdrijven. Deze afdeling binnen banken als Rabobank, ING en ABN AMRO (soms ook Intensief Beheer of Financial Restructuring and Recovery genoemd) richt zich op ondernemingen waarbij twijfels…

Lees meer

Intensief Beheer ING: Wat betekent dit voor mij?

 Redenen voor ING om je onder Intensief Beheer te plaatsen Er zijn verschillende redenen waarom ING een bedrijf onder Intensief Beheer zou kunnen plaatsen. De meest voorkomende reden is dat het bedrijf te maken heeft met financiële problemen. Dit kan…

Lees meer

De verborgen valkuilen van een projectorganisatie

Continuïteit binnen een projectorganisatie Een van de eerste valkuilen waar een projectorganisatie mee te maken kan krijgen, is een gebrek aan continuïteit. Teams binnen projectorganisaties veranderen vaak, wat flexibiliteit kan bieden maar ook kan zorgen voor een gebrek aan consistentie…

Lees meer

Bijzonder Beheer Rabobank: Wat betekent dit voor mij?

Waarom zou Rabobank je onder Bijzonder Beheer kunnen plaatsen? Er zijn diverse redenen waarom Rabobank je bedrijf onder Bijzonder Beheer zou kunnen plaatsen. Het kan zijn dat er achterstallige betalingen zijn, of dat je bedrijf niet meer aan zijn financiële…

Lees meer

Stappenplan voor procesoptimalisatie in uw projectorganisatie.

Het belang van procesoptimalisatie voor jouw projectorganisatie Procesoptimalisatie is essentieel voor jouw projectorganisatie. Het verhoogt de efficiëntie, vermindert kosten en verhoogt de winst. Het verbetert ook de kwaliteit, verhoogt klanttevredenheid en verstevigt jouw concurrentiepositie. Bovendien helpt het bij het bereiken…

Lees meer

Ik heb geen probleem

De Kracht en Uitdagingen van het MKB Als mkb-ondernemer bezit je een aangeboren talent voor het vinden van oplossingen. Met jouw creativiteit en veerkracht overwin je vele hindernissen. Sterker nog, jij en je mkb-collega’s dragen bij aan 71% van de…

Lees meer

Verhoog de waarde van je bedrijf met een business coach

Het proces van het inschakelen van een Business Coach Het proces om een business coach in te schakelen begint met een grondige evaluatie van de behoeften en doelen van je bedrijf. Vervolgens selecteer je een geschikte coach die bij je…

Lees meer

Duurzaamheid nieuw mantra nu tijdperk van ‘gemakkelijk geld’ geëindigd is.

Eén van de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs is vastgelegd in de ‘Green Deal’, waarin bedrijven gestimuleerd worden om bekend te maken in welke mate hun activiteiten bijdragen aan de Europese ambities. Recentelijk heeft de klimaattop in Egypte de…

Lees meer

De toepassing van richten inrichten verrichten in het MKB

Richten: Zet een heldere koers uit In het MKB zijn de lijnen vaak kort. Dit biedt een unieke kans om een duidelijke richting voor het bedrijf te definiëren. Het belang van een heldere visie in het MKB kan niet genoeg…

Lees meer

Effectieve communicatie binnen onderhanden projecten

Waarom is communicatie zo belangrijk in onderhanden projecten? Als je aan het roer staat van een of meerdere onderhanden projecten, weet je dat heldere communicatie onontbeerlijk is. Van projectplanning tot uitvoering en evaluatie—elk aspect van het projecten heeft baat bij…

Lees meer

Duurzaamheid als nieuw mantra nu het tijdperk van ‘gemakkelijk geld’ ten einde loopt

Deze prikkels beginnen af te nemen, nu de inflatie de pan uit rijst en de politieke leiders erkennen dat de boeken weer in evenwicht moeten worden gebracht. De gevolgen zullen nog een poos voelbaar blijven voor degenen onder ons die in Corporate Finance werkzaam zijn. Voor…

Lees meer

Projectmanagement: jouw route naar succes

Wat is Projectmanagement? Projectmanagement is een georganiseerde aanpak om specifieke doelstellingen te bereiken binnen een vastgestelde tijdlijn en met beperkte middelen. Het omvat het plannen, uitvoeren en beheren van projecten van begin tot eind. Een project kan variëren van het…

Lees meer

Een succesvolle bedrijfsoverdracht: de rol van de rentabiliteitsprognose

Een Succesvolle Bedrijfsoverdracht: De Rol van de Rentabiliteitsprognose Het belang van rentabiliteitsprognose Als ondernemer weet u dat het nemen van strategische beslissingen essentieel is voor het succes en de groei van uw bedrijf. Een van deze beslissingen kan zijn het…

Lees meer

Waarom is een boekenonderzoek een cruciaal onderdeel van een transactie?

De beoogde transactie en het boekenonderzoek wordt benaderd vanuit de overeenstemming tussen partijen zoals vastgelegd in de intentieovereenkomst. Er bestaan tal van verschillende due diligence-onderzoeken die van belang kunnen zijn voor een onderneming; onderzoeken kunnen ingaan op het gebied van…

Lees meer

Budgettering voor onderhanden projecten

Het belang van budgettering in onderhanden projecten Een goed budget is de ruggengraat van elk succesvol project. Het biedt een financieel kader dat helpt om de haalbaarheid, de voortgang, en uiteindelijk het succes van het project te beoordelen. Budgetteringsfouten in…

Lees meer

Crossminds: meer dan een business coach

Bij Crossminds delen we een duidelijke visie op business coaching en business coaches. We geloven dat ondernemerschap een reis is die vaak uitdagend en enigszins eenzaam kan zijn. Ondernemers staan voor complexe beslissingen, strategische wendingen en groeikansen die hun bedrijven…

Lees meer

Haal jij het maximale uit jouw onderneming?

Het is nog volop zomer, maar het najaar komt er alweer snel aan! Dit betekent dat ondernemingen gaan kijken naar de eindejaarsverwachting voor dit jaar en dat budgetrondes voor volgend jaar worden opgestart. Bedrijfsresultaten worden op dit moment sterk beïnvloed…

Lees meer

Grensoverschrijdende due diligence: sleutel tot succes

Pieter Poortvliet en het team van Crossminds voeren due diligence onderzoeken uit voor zowel kopers als verkopers. “Een van de belangrijkste factoren van mislukte overnames is het gebrek aan gedetailleerde kennis over de bedrijven die worden overgenomen. Je moet veel…

Lees meer

Tips voor beperken DGA-afhankelijkheid: een ABC’tje

Een MKB-onderneming heeft als extra risicofactor namelijk dat de onderneming vaak in (hogere) mate afhankelijk is van de DGA. Logischerwijs gaat de regel ‘hoe kleiner de onderneming, hoe groter de afhankelijkheid van de DGA’ vaak op. De DGA heeft door…

Lees meer

‘In online business moet je groeien, anders verlies je het spel’

Kristian Naalden was onbekend met de wereld van private equity en overnames. De ondernemer was de laatste jaren vooral bezig geweest met zijn eigen onderneming te laten groeien. Voor het familiebedrijf ZGV (Zuider Glas- en Verfhandel) in Roosendaal, dat hij…

Lees meer

De kortste route naar beter presteren

‘Je moet weten aan welke knoppen je moet draaien om het hele bedrijf mee te krijgen’ Het was een stormachtige tijd sinds de fusie van DRV Performance Improvers en DRV Corporate Finance tot Crossminds in januari 2020. De wens bestond…

Lees meer

Crossminds genomineerd voor overnamekantoor van het jaar 2021

Twee jaar terug wonnen wij in de categorie middelgroot, zie artikel. Ook dit jaar zijn wij genomineerd en dit keer in de rubriek ‘groot’. Hiernaast is onze collega Pieter Poortvliet genomineerd als overnameadviseur van het jaar. Voor ons was is…

Lees meer

In 7 stappen een goede liquiditeitsprognose 

Stap 1: Exploitatieprognose opstellen  Zonder exploitatieprognose (ook wel rentabiliteitsprognose genoemd) kun je geen goede liquiditeitsprognose opstellen. Daarom stel je eerst een exploitatieprognose op maandbasis op. Kijk daarbij naar het vorige jaar, de afgelopen maanden en verwerk de verwachtingen die je…

Lees meer

Deal statistiek 2021 Q1 – Q2

Crossminds kijkt terug op een bewogen en actief halfjaar. De overnamemarkt is, ondanks de coronapandemie, volop in beweging. Wij hebben in deze periode 48 mooie opdrachten mogen afronden met een totale waarde van 1.793 miljoen. Het waren uiteenlopende opdrachten, die…

Lees meer

Meer rendement met dezelfde omzet. Wil jij weten wat je hiervoor moet aanpakken?

Ik hou je niet langer in spanning en val maar gelijk met de deur in huis: bespaar op je kosten! Niet bezuinigen, maar besparen. Dat lijkt hetzelfde, maar dat is het niet (verderop meer daarover). Veel ondernemers denken dat ze…

Lees meer

Heb jij de juiste managementinformatie?

Stap 1: Missie, visie en strategie bepalen De missie en visie zijn het kompas van een bedrijf. Het is belangrijk om te weten waar je met je bedrijf voor staat (missie) en waar je voor gaat (visie). In de strategie…

Lees meer

Een interim C-level manager heeft geen tijd voor een 100 dagen plan

In de situatie waarin je als interimmer binnen komt wordt er veelal van je gevraagd om in korte tijd snel te schakelen. Dit betekent dat je binnen enkele weken “thuis” moet zijn in de organisatie, mensen voor je moet weten…

Lees meer

In 4 stappen van een verliesmodel naar een verdienmodel

Stap 1: Belichten Eerst maak je inzichtelijk wat de huidige situatie is. Wat gaat goed? Wat niet? Waar loop je tegenaan? Wat is het probleem? Je maakt een duidelijke diagnose en door deze diagnose groeit de bewustwording van de ernst…

Lees meer

Een exit strategie is van belang

Bezig zijn met de exit strategie van je onderneming betekent niet alleen het proces van strategievorming, implementeren, herijken en bijsturen. Als DGA/aandeelhouder is het ook belangrijk om na te denken over de wijze waarop je, om reden van pensioen of…

Lees meer

Crossminds en Symson slaan handen ineen

Door ontwikkelingen rondom Corona en de digitale transformatie, verandert de wereld razendsnel. Dit heeft een directe invloed op het klantgedrag; hoe de klant koopt, waar de klant koopt en wat de klant koopt. Doordat er ook steeds meer data wordt…

Lees meer

Hoe creëer je perspectief voor jouw bedrijf? 

Waarom perspectief creëren? Door ondernemerschap te tonen en tijd vrij te maken om zelf vooruit te kijken. Wat komt er op jouw bedrijf af en wat betekent dat voor jouw bedrijf? Vaak worden dan gelijk exploitatieprognoses geproduceerd. De huidige cijfers worden vermenigvuldigd…

Lees meer

Deal statistiek 2020 Q1 – Q4

Crossminds kijkt terug op een bewogen jaar. Kort na de bekendmaking van de samenvoeging van DRV Corporate Finance en DRV Performance Improvers tot Crossminds brak wereldwijd de coronapandemie uit. Ondanks de coronacrisis is het team ook in 2020 gegroeid met…

Lees meer

Het eerste jaar van Crossminds nader toegelicht in het jaarboek Brookz 500, editie 2021

In het jaarboek van Brookz, de Brookz 500 editie 2021, is een interessant artikel te lezen over de achtergrond van de fusie tussen DRV Corporate Finance B.V. en DRV Performance Improvers B.V. naar Crossminds B.V. Het management vertelt ook over…

Lees meer

Een beter resultaat voor de maakindustrie

Aspecten die belang zijn voor het inzicht zijn: Heb je voldoende productieve uren op je machines en daardoor voldoende dekking van je kosten? Is je personeel voldoende productief, zijn de gehanteerde tarieven juist en heb je daardoor voldoende dekking op…

Lees meer

Deal statistiek 2020 – Q3

We kijken terug op een derde kwartaal waarin het aantal opdrachten, ondanks de corona crisis, op peil blijft. Waar we vorig jaar iets meer opdrachten hadden, ligt de waarde gerelateerd aan de uitgevoerde opdrachten dit jaar hoger. Kwartaal drie van…

Lees meer

In 9 stappen naar een helder strategisch plan

Waarom een strategisch plan? In alle tijden, en zeker nu, heeft jouw onderneming richting en houvast nodig. Het geeft focus en zorgt ervoor dat alle neuzen dezelfde kant opstaan en eenieder doelgericht handelt. Ondernemingen die een duidelijk doel voor ogen…

Lees meer

Deal statistiek 2020 – Q2

Ondanks de coronacrisis kunnen we als Crossminds terugkijken op een goed eerste halfjaar. Hoewel in maart en april in enkele lopende transacties even pas op de plaats is gemaakt, heeft het merendeel van onze opdrachten geen noemenswaardige vertraging op gelopen. De laatste twee maanden zien we ook weer diverse…

Lees meer

Wet homologatie onderhands akkoord bij herstructurering

Op 26 mei heeft de tweede kamer de nieuwe Wet homologatie onderhands akkoord aangenomen. Dit wetsvoorstel betekent dat de rechtbank een onderhands akkoord tussen een onderneming en zijn schuldeisers en aandeelhouders betreffende een herstructurering van schulden kan goedkeuren. Het akkoord…

Lees meer

Je marketing effectiever maken door het uit te besteden

Bij ons zusterbedrijf Crossworx kan je jouw marketing uitbesteden. Ze zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van de marketing en sales voor bedrijven in het MKB. Door het aanbieden van Marketing-as-a-Service kan je voor de kosten van één of twee marketingmedewerkers…

Lees meer

Deal statistiek 2020 – Q1

Gedurende het eerste kwartaal van 2020 werden 29 opdrachten afgerond door Crossminds met een totale waarde van € 233 miljoen. Het aantal transacties is in lijn met kwartaal 1 van 2019, maar de omvang van de opdrachten is fors toegenomen….

Lees meer

Het belang van een liquiditeitsprognose voor jouw winkel

Een liquiditeitsbegroting is noodzakelijk Een liquiditeitsprognose geeft je inzicht in:   met welke mogelijke tekorten je te maken gaat krijgen;   welke maatregelen genomen dienen te worden;  welke kredietvraag je bij de bank neer moet leggen om deze periode financieel door te komen.   Inhoud liquiditeitsprognose  Onze liquiditeitsprognose bevat twee…

Lees meer

Het belang van een liquiditeitsprognose voor jouw restaurant/café

Een liquiditeitsbegroting is noodzakelijk Een liquiditeitsprognose geeft je inzicht in:   met welke mogelijke tekorten je te maken gaat krijgen;   welke maatregelen genomen dienen te worden;   welke kredietvraag je bij de bank neer moet leggen om deze periode financieel door te…

Lees meer

Liquiditeitsbegroting is van belang voor jouw salon

Een begroting is noodzakelijk Een liquiditeitsbegroting geeft je inzicht in:   met welke mogelijke tekorten je te maken gaat krijgen;   welke maatregelen genomen dienen te worden;  welke kredietvraag je bij de bank neer moet leggen om deze periode financieel door te komen.   Inhoud liquiditeitsbegroting…

Lees meer

Een goede liquiditeitsprognose voor een tandarts

Wij kunnen je helpen met het opstellen van een liquiditeitsprognose. Dit helpt je om inzichtelijk te krijgen met welke toekomstige tekorten je te maken krijgt. Een liquiditeitsprognose kan je ook helpen om extra krediet aan te vragen bij de bank…

Lees meer

Een webwinkel zonder te investeren

Wilt u blijven verkopen, ook als uw winkel dicht moet? Investeren in een online propositie vergt echter investeringen waar in deze tijd geen geld voor is. Vandaar dat wij een oplossing hebben bedacht voor ondernemers die dicht maar toch open…

Lees meer

Een liquiditeitsbegroting maken, hoe doe je dat?

Tips voor een goede liquiditeitsbegroting Wij hebben veel ervaring met het maken van liquiditeitsbegrotingen. In deze tijd willen we graag een aantal belangrijke tips met je delen: Stel afhankelijk van de druk een basis liquiditeitsprognose op per week of per…

Lees meer

Deal statistiek 2019 – Crossminds

Over de deal statistiek Het team van Crossminds ondersteunt haar opdrachtgevers bij uiteenlopende projecten. Daar zijn we trots op, al blijft dit werk vaak verborgen. Slechts in enkele gevallen treden we naar buiten over onze projecten en opdrachtgevers. Om toch…

Lees meer

Je moet altijd voor je droom gaan

  Ruim anderhalf jaar geleden stonden we voor het centraal station in Rotterdam om de foto te maken. We gaan het gewoon doen. We gaan een aantal special services van DRV samenvoegen tot een multidisciplinaire vechtmachine. Onder eigen label groeien…

Lees meer

Een bewezen groeimodel voor het jaar van groei

Het groeimodel Het groeimodel bestaat uit vijf stappen: genereer ideeën, rangschik ideeën, omschrijf experiment, experimenteer en stuur op inzicht. Wil jij jouw klanten beter leren kennen? Gebruik het groeimodel om informatie te verzamelen. Zo kun je jouw organisatie of product…

Lees meer

Een strategisch plan in het MKB is van belang

Een strategisch plan linkt vaak ingewikkeld, maar het is in feite niets anders dan de manier waarop mensen en middelen worden ingezet om de hogere doelen van een onderneming te bereiken. Deze hogere doelen worden bepaald door naar de externe…

Lees meer

Projectorganisaties – Onderhanden werk waardering

In projectorganisaties is het belangrijk inzicht te hebben in de productiviteit van het directe personeel, de hoeveelheid dekking die wordt opgebouwd in de projecten, de winstgevendheid op projecten enzovoort. Vaak laat de financiële rapportage echter alleen de totale omzet en…

Lees meer

Rendement behalen? Haal het beste uit je bedrijf

Verbeter het rendement van uw bedrijf Hoe is het rendement? Haalt je op dit moment wel het maximale uit het bedrijf? Of zijn er mogelijkheden om nog meer geld te verdienen? In de praktijk zien we vaak dat deze vragen…

Lees meer

Het opstellen van een goede liquiditeitsprognose

Liquiditeitsprognose – Wij hebben veel ervaring met het maken hiervan en willen graag een aantal tips met u delen: Stel een liquiditeitsbegroting op per maand; Zorg ervoor dat de liquiditeitsprognose zoveel mogelijk aansluit bij de exploitatiebegroting, bijvoorbeeld door dezelfde startdatum…

Lees meer

Overname kantoor van het jaar 2019!

Dat gebeurde tijdens het Fusie & Overname jaarcongres op 4 december 2019. In totaal deden 220 kantoren mee aan de verkiezingen. De verkiezing is een initiatief van Brookz en Dealsuite en werd dit jaar voor de vijfde keer georganiseerd.  …

Lees meer