Herstructureren

Wat is Bijzonder Beheer?

Wat is Bijzonder Beheer? Voordat we ingaan op de rol van Bijzonder Beheer in economische neergangen, is het belangrijk om te begrijpen wat Bijzonder Beheer eigenlijk inhoudt. Bijzonder Beheer is een afdeling binnen een bank, zoals ABN AMRO, ING of…

Lees meer

Herstructureren van je bedrijf

Wat is het herstructureren van je bedrijf? Bedrijfsherstructurering is het proces waarbij een organisatie significante veranderingen aanbrengt in de manier waarop ze is georganiseerd, beheerd en bedrijfsactiviteiten uitvoert. Deze veranderingen zijn gericht op het verbeteren van de prestaties, efficiëntie, winstgevendheid…

Lees meer

In 9 stappen naar een helder strategisch plan

Waarom een strategisch plan? In alle tijden, en zeker nu, heeft jouw onderneming richting en houvast nodig. Het geeft focus en zorgt ervoor dat alle neuzen dezelfde kant opstaan en eenieder doelgericht handelt. Ondernemingen die een duidelijk doel voor ogen…

Lees meer

Wet homologatie onderhands akkoord bij herstructurering

Op 26 mei heeft de tweede kamer de nieuwe Wet homologatie onderhands akkoord aangenomen. Dit wetsvoorstel betekent dat de rechtbank een onderhands akkoord tussen een onderneming en zijn schuldeisers en aandeelhouders betreffende een herstructurering van schulden kan goedkeuren. Het akkoord…

Lees meer

Een liquiditeitsbegroting maken, hoe doe je dat?

Tips voor een goede liquiditeitsbegroting Wij hebben veel ervaring met het maken van liquiditeitsbegrotingen. In deze tijd willen we graag een aantal belangrijke tips met je delen: Stel afhankelijk van de druk een basis liquiditeitsprognose op per week of per…

Lees meer