Prestatie en procesverbetering

NOW-steun terugbetaling: liquiditeit en rendement post-Covid

De COVID-19-pandemie heeft bedrijven wereldwijd in een ongekende situatie gebracht, waarbij velen afhankelijk werden van financiële steunmaatregelen zoals de NOW-steun (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) om te overleven. Nu de economische situatie verbetert, staan bedrijven voor een nieuwe uitdaging: het terugbetalen van…

Lees meer

Financiële stabiliteit realiseren: Een diepgaande analyse van budgetbeheer, toewijding, planning en beheersing

Het bereiken van financiële stabiliteit is een ambitie die veel ondernemingen nastreven. Deze doelstelling vergt echter meer dan enkel verstandig omgaan met financiën; het vergt een doordachte benadering waarin facetten zoals budgetbeheer, toewijding, planning en beheersing samenkomen. In deze uiteenzetting…

Lees meer

Mijn bank plaatst mij onder bijzonder beheer, wat nu?

Inleiding tot bijzonder beheer: wat betekent het voor u? Als ondernemer kan de term ‘Bijzonder Beheer’ angst opwekken. Het is een term die banken gebruiken wanneer ze geloven dat een onderneming een hoger financieel risico loopt dan in eerste instantie…

Lees meer

De kracht van procesoptimalisatie: maximaliseer bedrijfsresultaten

De kracht van procesoptimalisatie ontdekken: een inleiding De kracht van procesoptimalisatie ligt in zijn vermogen om bedrijven te transformeren. Het is een strategie die zich richt op het analyseren en verbeteren van de huidige bedrijfsprocessen om de efficiëntie te verhogen,…

Lees meer

Gevolgen terugbetaling NOW-steun: Begrijpen van de impact voor bedrijven na Covid-19

De NOW-steun (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) is een reddingsboei geweest voor veel bedrijven die worstelden om hun hoofd boven water te houden tijdens de turbulente tijden van de COVID-19-pandemie. Hoewel deze steun heeft bijgedragen aan het behoud van banen en het…

Lees meer

De Quick Scan: diepgaande inzichten voor MKB-ondernemers

De Quick Scan: een diepgaande duik in je bedrijf Tijdens de Crossminds Quick Scan gaan we verder dan oppervlakkige beoordelingen. We starten met persoonlijke gesprekken met meerdere sleutelfunctionarissen binnen je bedrijf, om een volledig beeld te krijgen van je operationele…

Lees meer

Bijzonder Beheer ING: Wat betekent dit voor mij?

 Redenen voor ING om je onder Bijzonder Beheer te plaatsen Er zijn verschillende redenen waarom ING een bedrijf onder Bijzonder Beheer zou kunnen plaatsen. De meest voorkomende reden is dat het bedrijf te maken heeft met financiële problemen. Dit kan…

Lees meer

Bijzonder Beheer ABN AMRO: Wat betekent dit voor jou?

Redenen voor ABN AMRO om je onder Bijzonder Beheer te plaatsen Er zijn verschillende redenen waarom ABN AMRO een bedrijf onder Bijzonder Beheer zou kunnen plaatsen. De voornaamste reden is financiële problematiek, zoals een dalende omzet, toenemende schulden, of het…

Lees meer

Voor- en nacalculaties in projectorganisaties zijn essentieel

De essentie van voorcalculatie in projectorganisaties Voorcalculatie is het proces van het vooraf schatten van alle verwachte kosten en inkomsten van een project. Binnen projectorganisaties dient dit als een voorlopige financiële routekaart. Zonder een gedegen voorcalculatie zouden projectorganisaties zich blindelings…

Lees meer

ABC klanten

De ABC-analyse verdeelt klanten of producten in drie hoofdcategorieën: A-klanten: Dit zijn de meest waardevolle klanten of producten voor de organisatie. Ze dragen doorgaans bij aan het overgrote deel van de omzet en winst. Bedrijven besteden aanzienlijke inspanningen aan het…

Lees meer

Bijzonder Beheer wat nu?

Het ABC van Bijzonder Beheer Laat ons eerst de mist rondom Bijzonder Beheer verdrijven. Deze afdeling binnen banken als Rabobank, ING en ABN AMRO (soms ook Intensief Beheer of Financial Restructuring and Recovery genoemd) richt zich op ondernemingen waarbij twijfels…

Lees meer

Intensief Beheer ING: Wat betekent dit voor mij?

 Redenen voor ING om je onder Intensief Beheer te plaatsen Er zijn verschillende redenen waarom ING een bedrijf onder Intensief Beheer zou kunnen plaatsen. De meest voorkomende reden is dat het bedrijf te maken heeft met financiële problemen. Dit kan…

Lees meer

Bijzonder Beheer Rabobank: Wat betekent dit voor mij?

Waarom zou Rabobank je onder Bijzonder Beheer kunnen plaatsen? Er zijn diverse redenen waarom Rabobank je bedrijf onder Bijzonder Beheer zou kunnen plaatsen. Het kan zijn dat er achterstallige betalingen zijn, of dat je bedrijf niet meer aan zijn financiële…

Lees meer

Stappenplan voor procesoptimalisatie in uw projectorganisatie.

Het belang van procesoptimalisatie voor jouw projectorganisatie Procesoptimalisatie is essentieel voor jouw projectorganisatie. Het verhoogt de efficiëntie, vermindert kosten en verhoogt de winst. Het verbetert ook de kwaliteit, verhoogt klanttevredenheid en verstevigt jouw concurrentiepositie. Bovendien helpt het bij het bereiken…

Lees meer

Ik heb geen probleem

De Kracht en Uitdagingen van het MKB Als mkb-ondernemer bezit je een aangeboren talent voor het vinden van oplossingen. Met jouw creativiteit en veerkracht overwin je vele hindernissen. Sterker nog, jij en je mkb-collega’s dragen bij aan 71% van de…

Lees meer

Budgettering voor onderhanden projecten

Het belang van budgettering in onderhanden projecten Een goed budget is de ruggengraat van elk succesvol project. Het biedt een financieel kader dat helpt om de haalbaarheid, de voortgang, en uiteindelijk het succes van het project te beoordelen. Budgetteringsfouten in…

Lees meer

Crossminds: meer dan een business coach

Bij Crossminds delen we een duidelijke visie op business coaching en business coaches. We geloven dat ondernemerschap een reis is die vaak uitdagend en enigszins eenzaam kan zijn. Ondernemers staan voor complexe beslissingen, strategische wendingen en groeikansen die hun bedrijven…

Lees meer

Voel je onbenutte potentie in je bedrijf? Ontdek het met onze organisatorische Prestatiescan!

Zit er veel meer potentie in jouw bedrijf, maar komt het er om wat voor reden dan ook niet uit? Groeit de omzet hard, maar blijft de winst achter? Of zou je met minder inspanningen meer willen bereiken? Dan is…

Lees meer

Hoe creëer je perspectief voor jouw bedrijf? 

Waarom perspectief creëren? Door ondernemerschap te tonen en tijd vrij te maken om zelf vooruit te kijken. Wat komt er op jouw bedrijf af en wat betekent dat voor jouw bedrijf? Vaak worden dan gelijk exploitatieprognoses geproduceerd. De huidige cijfers worden vermenigvuldigd…

Lees meer

Een beter resultaat voor de maakindustrie

Aspecten die belang zijn voor het inzicht zijn: Heb je voldoende productieve uren op je machines en daardoor voldoende dekking van je kosten? Is je personeel voldoende productief, zijn de gehanteerde tarieven juist en heb je daardoor voldoende dekking op…

Lees meer

Projectorganisaties – Onderhanden werk waardering

In projectorganisaties is het belangrijk inzicht te hebben in de productiviteit van het directe personeel, de hoeveelheid dekking die wordt opgebouwd in de projecten, de winstgevendheid op projecten enzovoort. Vaak laat de financiële rapportage echter alleen de totale omzet en…

Lees meer

Rendement behalen? Haal het beste uit je bedrijf

Verbeter het rendement van uw bedrijf Hoe is het rendement? Haalt je op dit moment wel het maximale uit het bedrijf? Of zijn er mogelijkheden om nog meer geld te verdienen? In de praktijk zien we vaak dat deze vragen…

Lees meer