Strategisch advies en implementatie

Onderhanden projecten vs. onderhanden werk

Verschillen in detail: Onderhanden werken versus onderhanden projecten Hoewel de termen ‘Onderhanden Werken’ en ‘Onderhanden Projecten’ vaak door elkaar worden gebruikt, hebben ze verschillende betekenissen en implicaties voor de bedrijfsvoering. Onderhanden Werken verwijst naar alle werkactiviteiten die al zijn gestart…

Lees meer

Het 100 dagen plan: snel vooruit met jouw organisatie!

Het 100 dagen plan, wat is het? Een 100 dagen plan is een strategische en operationele blauwdruk die gebruikt wordt, vaak door senior leiders en managers, wanneer ze een nieuwe functie opnemen of aan het hoofd staan van een belangrijk…

Lees meer

De Quick Scan: diepgaande inzichten voor MKB-ondernemers

De Quick Scan: een diepgaande duik in je bedrijf Tijdens de Crossminds Quick Scan gaan we verder dan oppervlakkige beoordelingen. We starten met persoonlijke gesprekken met meerdere sleutelfunctionarissen binnen je bedrijf, om een volledig beeld te krijgen van je operationele…

Lees meer

Waarom kiezen voor business coaching? Top 5 redenen op een rij

Reden 1: Behoefte aan een duidelijke strategische visie Een duidelijke strategische visie vormt het fundament van elke succesvolle onderneming. Het is de leidraad die richting geeft aan alle activiteiten van het bedrijf en de basis vormt voor besluitvorming. Echter, het…

Lees meer

Strategisch plannen: globale vs. lokale strategie

Strategisch plannen met een globale strategie: één grote markt Het eerste concept in strategisch plannen dat we onder de loep nemen, is de globale strategie. Deze aanpak ziet de wereld als één enkele, geïntegreerde markt. Bedrijven als Coca-Cola of Apple…

Lees meer

Strategievorming: het antwoord op veranderende klantbehoeftes

In de huidige dynamische markt is verandering de enige constante. Klantgedrag en -verwachtingen veranderen voortdurend, gedreven door technologische innovaties, sociaaleconomische veranderingen en verschuivingen in markttrends. Hoe kan je als MKB bedrijf concurrerend blijven in het licht van een snel veranderende…

Lees meer

Hoe implementeer je een MKB-strategie?

Hoe implementeer je een ‘MKB-strategie’ in jouw bedrijf?   Elk MKB-bedrijf, ongeacht de sector of grootte, heeft een robuuste ‘MKB-strategie’ nodig. Het succes van een strategie wordt echter niet alleen bepaald door het hebben van een strategisch plan, maar vooral door…

Lees meer

Ondernemerscoach: Een revolutie in uw bedrijfsprogressie

Het begrijpen van de behoeftes voor een Ondernemerscoach Er zijn verschillende redenen waarom ondernemers besluiten om een coach te raadplegen. Ten eerste kan het zijn dat ze zich op onbekend terrein bevinden en behoefte hebben aan begeleiding. Of ze hebben…

Lees meer

Strategisch plannen: een introductie

Wat is strategisch plannen? Strategisch plannen is het proces waarbij een organisatie haar doelen en doelstellingen bepaalt en vervolgens een plan maakt om deze te bereiken. Het gaat niet alleen om het maken van een actieplan, maar om het hebben…

Lees meer

Pre-exit strategie: 7 redenen

Vroeg of laat sta je als DGA voor de keuze om je bedrijf over te dragen. Om het maximale uit deze overdracht te halen is het verstandig hier ruim van tevoren goed over na te denken, om zo de beste…

Lees meer

Een groeimodel toegepast in het MKB

Verhoogde winstgevendheid door de inzet van een groeimodel: Een van de meest directe voordelen van groei is verhoogde winst. Met meer omzet en een uitgebreide klantenbasis kunnen bedrijven vaak hun winstmarges verbeteren. Hierdoor zijn er meer middelen beschikbaar voor herinvestering…

Lees meer

Stappenplan implementatie strategie: theorie, praktijk en reflectie.

Het belang van reflectie en aanpassing in je implementatie strategie Een succesvolle implementatie strategie is niet statisch, maar dynamisch. Het is een constant proces van leren en bijsturen. Reflectie speelt hierin een cruciale rol. Het biedt de mogelijkheid om te…

Lees meer

ABC klanten

De ABC-analyse verdeelt klanten of producten in drie hoofdcategorieën: A-klanten: Dit zijn de meest waardevolle klanten of producten voor de organisatie. Ze dragen doorgaans bij aan het overgrote deel van de omzet en winst. Bedrijven besteden aanzienlijke inspanningen aan het…

Lees meer

Een ABC Klantstrategie invoeren in 4 stappen

Stap 1: Klantgegevens verzamelen en analyseren Het eerste en cruciale onderdeel van het implementeren van een ABC klantstrategie is het verzamelen van klantgegevens. Dit omvat informatie over aankoopgedrag, omzetbijdrage, winstmarges en de frequentie van aankopen. Deze gegevens zijn essentieel om…

Lees meer

Bijzonder Beheer wat nu?

Het ABC van Bijzonder Beheer Laat ons eerst de mist rondom Bijzonder Beheer verdrijven. Deze afdeling binnen banken als Rabobank, ING en ABN AMRO (soms ook Intensief Beheer of Financial Restructuring and Recovery genoemd) richt zich op ondernemingen waarbij twijfels…

Lees meer

Ik heb geen probleem

De Kracht en Uitdagingen van het MKB Als mkb-ondernemer bezit je een aangeboren talent voor het vinden van oplossingen. Met jouw creativiteit en veerkracht overwin je vele hindernissen. Sterker nog, jij en je mkb-collega’s dragen bij aan 71% van de…

Lees meer

De toepassing van richten inrichten verrichten in het MKB

Richten: Zet een heldere koers uit In het MKB zijn de lijnen vaak kort. Dit biedt een unieke kans om een duidelijke richting voor het bedrijf te definiëren. Het belang van een heldere visie in het MKB kan niet genoeg…

Lees meer

Haal jij het maximale uit jouw onderneming?

Het is nog volop zomer, maar het najaar komt er alweer snel aan! Dit betekent dat ondernemingen gaan kijken naar de eindejaarsverwachting voor dit jaar en dat budgetrondes voor volgend jaar worden opgestart. Bedrijfsresultaten worden op dit moment sterk beïnvloed…

Lees meer

Voel je onbenutte potentie in je bedrijf? Ontdek het met onze organisatorische Prestatiescan!

Zit er veel meer potentie in jouw bedrijf, maar komt het er om wat voor reden dan ook niet uit? Groeit de omzet hard, maar blijft de winst achter? Of zou je met minder inspanningen meer willen bereiken? Dan is…

Lees meer

In 7 stappen een goede liquiditeitsprognose 

Stap 1: Exploitatieprognose opstellen  Zonder exploitatieprognose (ook wel rentabiliteitsprognose genoemd) kun je geen goede liquiditeitsprognose opstellen. Daarom stel je eerst een exploitatieprognose op maandbasis op. Kijk daarbij naar het vorige jaar, de afgelopen maanden en verwerk de verwachtingen die je…

Lees meer

In 4 stappen van een verliesmodel naar een verdienmodel

Stap 1: Belichten Eerst maak je inzichtelijk wat de huidige situatie is. Wat gaat goed? Wat niet? Waar loop je tegenaan? Wat is het probleem? Je maakt een duidelijke diagnose en door deze diagnose groeit de bewustwording van de ernst…

Lees meer

Crossminds en Symson slaan handen ineen

Door ontwikkelingen rondom Corona en de digitale transformatie, verandert de wereld razendsnel. Dit heeft een directe invloed op het klantgedrag; hoe de klant koopt, waar de klant koopt en wat de klant koopt. Doordat er ook steeds meer data wordt…

Lees meer

Hoe creëer je perspectief voor jouw bedrijf? 

Waarom perspectief creëren? Door ondernemerschap te tonen en tijd vrij te maken om zelf vooruit te kijken. Wat komt er op jouw bedrijf af en wat betekent dat voor jouw bedrijf? Vaak worden dan gelijk exploitatieprognoses geproduceerd. De huidige cijfers worden vermenigvuldigd…

Lees meer

Het eerste jaar van Crossminds nader toegelicht in het jaarboek Brookz 500, editie 2021

In het jaarboek van Brookz, de Brookz 500 editie 2021, is een interessant artikel te lezen over de achtergrond van de fusie tussen DRV Corporate Finance B.V. en DRV Performance Improvers B.V. naar Crossminds B.V. Het management vertelt ook over…

Lees meer

In 9 stappen naar een helder strategisch plan

Waarom een strategisch plan? In alle tijden, en zeker nu, heeft jouw onderneming richting en houvast nodig. Het geeft focus en zorgt ervoor dat alle neuzen dezelfde kant opstaan en eenieder doelgericht handelt. Ondernemingen die een duidelijk doel voor ogen…

Lees meer

Je moet altijd voor je droom gaan

  Ruim anderhalf jaar geleden stonden we voor het centraal station in Rotterdam om de foto te maken. We gaan het gewoon doen. We gaan een aantal special services van DRV samenvoegen tot een multidisciplinaire vechtmachine. Onder eigen label groeien…

Lees meer

Een strategisch plan in het MKB is van belang

Een strategisch plan linkt vaak ingewikkeld, maar het is in feite niets anders dan de manier waarop mensen en middelen worden ingezet om de hogere doelen van een onderneming te bereiken. Deze hogere doelen worden bepaald door naar de externe…

Lees meer

Projectorganisaties – Onderhanden werk waardering

In projectorganisaties is het belangrijk inzicht te hebben in de productiviteit van het directe personeel, de hoeveelheid dekking die wordt opgebouwd in de projecten, de winstgevendheid op projecten enzovoort. Vaak laat de financiële rapportage echter alleen de totale omzet en…

Lees meer