Geschillenbeslechting

We helpen je er samen uit te komen

Als privé en zakelijk door elkaar lopen. Conflicten in de privésfeer hebben vooral bij familiebedrijven vaak invloed op de onderneming. Neem een echtscheiding bij gemeenschap van goederen. Of een onoplosbaar conflict tussen aandeelhouders. Voor de verdeling moet dan de waarde…

Lees meer