NIET WAARZEGGEN MAAR WAARMAKEN


WAT ZIJN JE DOELEN, PLANNEN EN UITDAGINGEN?
WAAR KUNNEN WIJ JE MEE HELPEN?

We werken met niemand samen ‘omdat het kan' — ons vertrekpunt is altijd het commerciële succes van jouw organisatie. Daarom onderzoeken we eerst of een samenwerking vruchtbaar zal zijn. Langs een helder proces — en via een dialoog op basis van inhoud — ontdekken we samen met jou of er een match is.


KENNISMAKEN EN SCOPE

We luisteren naar u. Voordat we kunnen bepalen of we u kunnen helpen willen we goed begrip hebben van uw markt, uw bedrijf en uw uitdagingen. Pas dan weten we of we u kunnen helpen en hoe we dat het meest effectief kunnen doen. Dat is onze voorbereiding en doen we pro deo.

ANALYSE

Zonder gedegen onderzoek geen gedegen strategie. Met een zogenaamde ‘nulmeting’ wordt in kaart gebracht wat de (klant)behoeftes zijn en in welke mate u daar nu aan appelleert en hoe u scoort ten opzichte van uw concurrentie. Daarnaast analyseren we hoe de customer journey van uw doelgroep eruit ziet en hoe we die doelgroep het beste kunnen bereiken en bedienen en via welke kanalen? De volgende stap is het vaststellen of er een afwijking zit tussen doelen, ambities en inzichten, middelen en vaardigheden die u nodig heeft om ze waar te maken.

PRESENTATIE

Met welke strategie kunnen jullie groeikansen benutten? We zetten onze analyse om in tastbaar advies, gemodelleerd naar jullie bedrijfssituatie. De uitkomst komen wij bij jou op locatie presenteren.

BUSINESS CASE

In de vorm van een tweede presentatie op locatie krijgen jullie een gekwantificeerde analyse van jullie business, vertaald naar een commercieel aanvalsplan dat bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen. We maken een praktisch plan waarbij wij ons realiseren dat u liever vandaag dan morgen resultaat ziet. We houden rekening met de quick-wins en prioriteiten en koppelen een budget aan iedere fase. Tot slot vertalen we in overleg uw ambities in een uitvoerbare route voor verbetering gekoppeld aan een concrete planning waarbij wij middels korte sprints (scrum) iedere 2-4 weken een verbetering oplevering.

VOORSTEL

De analyse, jullie doelstellingen, ons gezamenlijke plan van aanpak — alles wat we besproken hebben ontvang je in een overzichtelijk voorstel. Hier pas komt jullie investering aan bod; alles voorafgaand is een investering aan onze kant.

START VAN DE SAMENWERKING

Op weg naar meer traffic, leads en klanten. We gaan aan de slag met een aanpak die structureel bij gaat dragen aan de commerciële resultaten van je organisatie. De winstgevende samenwerking begint! De voortgang wordt te allen tijde goed in de gaten gehouden door onze specialisten. Waar nodig wordt er bijgestuurd. Dat noemen we optimalisatie. We houden zicht op de resultaten door een inzichtelijke maandelijkse rapportage. Tevens weet je precies wat voor werkzaamheden er zijn gedaan of nog gaan worden uitgevoerd. Duidelijker kan het niet!