HOE WIJ WERKEN


NIET WAARZEGGEN MAAR WAARMAKEN


KENNISMAKEN EN SCOPE


We luisteren naar u. Voordat we kunnen bepalen of we u kunnen helpen willen we goed begrip hebben van uw markt, uw bedrijf en uw uitdagingen. Pas dan weten we of we u kunnen helpen en hoe we dat het meest effectief kunnen doen. Dat is onze voorbereiding en doen we pro deo.

ONDERZOEK EN NULMETING


Zonder gedegen onderzoek geen gedegen strategie. Met een zogenaamde ‘nulmeting’ wordt in kaart gebracht wat de (klant)behoeftes zijn en in welke mate u daar nu aan appelleert en hoe u scoort ten opzichte van uw concurrentie. Daarnaast analyseren we hoe de customer journey van uw doelgroep eruit ziet en hoe we die doelgroep het beste kunnen bereiken en bedienen en via welke kanalen? De volgende stap is het vaststellen of er een afwijking zit tussen doelen, ambities en inzichten, middelen en vaardigheden die u nodig heeft om ze waar te maken.

BEDRIJFSKUNDIGE ANALYSE


De gegevens uit de onderzoekfase gebruiken we voor de GAP-analyse. Waar zit de “GAP” op het gebied van cultuur, leiderschap/management, competenties en houding van medewerkers, de processen en in de gebruikte systemen. Deze output is direct bruikbaar in de fase strategie en planning.

STRATEGIE EN PLANNING


We maken een praktisch plan waarbij wij ons realiseren dat u liever vandaag dan morgen resultaat ziet. Op basis van de uitgevoerde analyse stellen we een praktisch en begrijpelijk plan op waarbij we rekening houden met de quick-wins en prioriteiten en koppelen een budget aan iedere fase. Tot slot vertalen we in overleg uw ambities in een uitvoerbare route voor verbetering gekoppeld aan een concrete planning waarbij wij middels korte sprints (scrum) iedere 2-4 weken een verbetering oplevering.

IMPLEMENTATIE


Gezamenlijke realisatie en implementatie. Onze rol is tijdelijk en altijd bedoeld om uw team te mobiliseren: hen in staat te stellen om snel zelf met nieuwe kennis en middelen heldere resultaten te realiseren. Onder leiding van onze programma-projectmanager zorgen we voor de realisatie van het plan en vullen het projectteam aan met specialisten die u tijdelijk nodig heeft om het project te realiseren, of die u nog niet in dienst heeft.

RAPPORTAGE EN OPTIMALISATIE


De voortgang wordt te allen tijde goed in de gaten gehouden door onze specialisten. Waar nodig wordt er bijgestuurd. Dat noemen we optimalisatie. We houden zicht op de resultaten door een inzichtelijke maandelijkse rapportage. Tevens weet je precies wat voor werkzaamheden er zijn gedaan of nog gaan worden uitgevoerd. Duidelijker kan het niet!