Er komt heel wat bij kijken

Onze adviseurs, projectmanagers en reclame- en media professionals ondersteunen u bij:

 • Het definiëren van uitdagende en haalbare doelen
 • Het vinden van de verbeterpunten in uw organisatie
 • Het bedenken van de beste strategie om dit te bereiken
 • Het uitdenken van de communicatieconcepten en het design
 • Het uitwerken van een concreet en haalbaar activiteitenplan
 • De selectie en inzet van de noodzakelijke mensen en middelen
 • De uitvoering
 • De evaluatie en bijsturing

Om uw commerciële doelstellingen te realiseren is het van belang  dat u precies  weet wat er beter moet. We kijken  naar 1 of meerdere van de  volgende deelprocessen binnen uw organisatie om het verbeterpotentieel te vinden en te verzilveren.

We kijken naar de effectiviteit, naar de efficiency, kosten en doorlooptijd van uw processen.

Marketing

 

 • Marktafbakening en marktsegmentatie
 • Markt analyse en -onderzoek
 • Het klantgedrag  en de klantbehoeftes
 • De concurrenten
 • De  proposities en positionering

Marktbewerking

 

 • Doelgroepbepaling en marktbewerkingsdoelen
 • Mediumtypenkeuze
 • De communicatiestrategie
 • Concept & creatie

Campagne management

 

 • Media planning & inkoop p/mediumtype
 • Productie, planning & inkoop p/mediumtype
 • Creatie, productie, distributie p/mediumtype
 • Traffic & projectmanagement
 • Effectiviteit metingen p/mediumtype

Persoonlijke verkoop

 

 • De focus en de targetsetting
 • kwantiteit en kwaliteit bezetting
 • Opleiding en training
 • De salestoolkit

 Media en middelen

 

 • Doelgroepkeuze
 • Mix van media die gebruikt worden
 • Doelen en resultaten p/medium
 • Concept & creatie p/medium
 • Planning & inkoop p/medium
 • Effectiviteitsmetingen p/medium

Customer Service

 

 • Doelen
 • Doelgroepen en contactstrategie
 • Bereikbaarheid
 • Kwaliteit en timing klantcontact
 • Media (online, telefoon, chat, email)

Data management

 

 • De marketingintelligentie en analysemogelijkheden
 • Generatie, vastlegging, ontsluiting en gebruik klantdata (CRM)

Rapportage

 

 • Managementinformatiebehoeftes
 • Kpi’s
 • Management dashboards
 • Rapportage cyclus

Content management

 

 • Inkoop, productie, distributie en gebruik content
 • Processen en systemen

Automation

 

 • Proces design, procesperformance en functionaliteiten
 • Applicatielandschap
 • Performance systemen en achterliggende suppliers
 • Hosting