Crossminds adviseert bij herstructurering en kapitaalinjectie NAC Breda

Crossminds adviseert bij herstructurering en kapitaalinjectie NAC Breda

In februari 2014 hebben 21 financiers van NAC Breda hun leningen omgezet in aandelen. Naast de conversie in aandelen, geven de financiers een kapitaalinjectie aan NAC Breda. Met deze stappen zijn de 21 financiers formeel eigenaar geworden van de aandelen in NAC Breda.

In oktober 2013 hebben enkele financiers van NAC Breda aan Crossminds gevraagd een onderzoek in te stellen naar de financiële situatie bij NAC. De uitkomsten van dit onderzoek zijn betrokken in de afweging van de financiers om aanvullend kapitaal aan NAC Breda ter beschikking te stellen. De financiers en het management van NAC hebben Crossminds vervolgens verzocht om de herstructurering verder te begeleiden. Na een intensief traject in een bijzonder dynamische omgeving kon deze transactie succesvol worden afgerond. NAC Breda kent inmiddels een nieuwe structuur en de financiële situatie is door de aandelenconversie en de kapitaalinjectie aanmerkelijk verbeterd. De komende periode zal NAC Breda werken aan een meerjarenbeleidsplan gericht op een structureel sluitende exploitatie.

Auteur

Marco du Pré Crossminds
Marco du Pré

Senior adviseur

T: +31 6 51 37 45 31

E: marcodupre@crossminds.nl