Crossminds adviseur opgetreden namens O.L.A.Z. bij overname van aandelen in Zeeuwse Reinigingsdienst

Crossminds adviseur opgetreden namens O.L.A.Z. bij overname van aandelen in Zeeuwse Reinigingsdienst

Per 1 januari 2016 neemt het Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z.) de aandelen van de Zeeuwse Reinigingsdienst B.V. (ZRD) over van Indaver Nederland B.V.

Bij de verkoop van de aandelen in Indaver door DELTA aan Katoen Natie is de afspraak gemaakt dat de Zeeuwse gemeenten de mogelijkheid hadden om via het O.L.A.Z. de resterende aandelen in ZRD te verwerven.

De ZRD beheert voor alle Zeeuwse gemeenten de milieustraten en verzorgt voor 7 gemeenten de afvalinzameling.

Crossminds voerde in opdracht van O.L.A.Z. een due diligence onderzoek uit naar ZRD en adviseerde over financiële en fiscale aspecten van de transactie. Na een intensief traject is op 18 december 2015 de koopovereenkomst ondertekend.

Auteur

Pieter Poortvliet Crossminds
Pieter Poortvliet

Senior adviseur

T: +31 6 29 33 93 02

E: pieterpoortvliet@crossminds.nl