Crossminds ondersteunt Wellantcollege, Helicon en Citaverde bij fusie

Crossminds ondersteunt Wellantcollege, Helicon en Citaverde bij fusie

De (v)mbo-onderwijsinstellingen Wellantcollege, Helicon en Citaverde zijn een fusietraject aangegaan. Crossminds heeft, in samenwerking met DRV Accountants & Adviseurs, een due diligence-onderzoek uitgevoerd voor de drie stichtingen.

Wie is Wellantcollege?

Wellantcollege is een organisatie met circa 30 scholen die met name zijn gevestigd in de Randstad. Wellantcollege is de grootste vmbo- en mbo-opleider van Europa in voeding, klimaat en welzijn van mens en dier. Wellantcollege biedt onderwijs aan circa 11.800 leerlingen.

 

Wie is Helicon?

Helicon biedt vanuit 13 locaties eigentijds groen onderwijs en veelzijdige opleidingen in Noord-Brabant en Gelderland. Helicon telt circa 6.300 leerlingen.

 

Wie is Citaverde?

Citaverde is een organisatie voor (v)mbo en beroepsopleidingen met 9 locaties in Limburg. Citaverde heeft circa 3.000 leerlingen.

 

Fusie

De beoogde fusiedatum is 1 januari 2021. De nieuwe organisatie van Wellantcollege, Helicon en Citaverde zal 1 augustus 2021 starten. De instellingen maken een stap naar de grootste onderwijsorganisatie van Nederland op het gebied van beroepsonderwijs over lucht, water en de groene leefomgeving. Door samen verder te gaan bundelen zij hun krachten, versterken ze de onderwijskwaliteit en bouwen zij verder aan de blauw-groene voorsprong. Dit zal het aanbod van de scholen versterken op het gebied van talentontwikkeling in vmbo, beroepsvorming in mbo en leven lang ontwikkelen voor professionals.

De scholen hebben als doel in de toekomst het unieke, persoonlijke en kleinschalige onderwijs te blijven bieden. De scholen tezamen zullen met 2.100 onderwijsprofessionals onderwijs bieden aan ruim 21.000 leerlingen.

 

Crossminds / DRV Accountants & Adviseurs

Crossminds heeft het due diligence uitgevoerd in samenwerking met specialisten vanuit onder meer de sectorgroep onderwijs van DRV Accountants & Adviseurs.

Bij de begeleiding van deze fusie waren betrokken:

  • Vanuit Crossminds: Pieter Poortvliet, Lars van Heeren, Arjen van de Velde, Donna van der Ven en Denise Meulenberg
  • Vanuit DRV Accountants & Adviseurs: Jacco Driessen (sectorspecialist onderwijs en accountant), Theo Boerjan (accountant), Erika van Holsteijn (accountant), Henk van Assen (BTW), Rick Wiegmans (Vennootschapsbelasting, Tamara van Mourik (Loonbelasting), Melissa Schroevers (HRM), Kim van de Kasteele (HRM) en Ramon de Jong (pensioen)

Een fusie is een complex traject dat vraagt om de juiste kennis en expertise. Crossminds begeleidt op het gebied van fusies en overnames en voert veelvuldig due diligence-onderzoeken uit. In combinatie met DRV Accountants & Adviseurs kan een brede expertise worden aangeboden.

Auteur

Pieter Poortvliet Crossminds
Pieter Poortvliet

Senior adviseur

T: +31 6 29 33 93 02

E: pieterpoortvliet@crossminds.nl