Crossminds op de shortlist bij Bijzonder Beheer Rabobank

Crossminds op de shortlist bij Bijzonder Beheer Rabobank

Crossminds is door de afdeling Bijzonder Beheer van de Rabobank op de shortlist geplaatst. De Rabobank is zo overtuigd door de aanpak en de borging van het verandertraject bij een van onze gezamenlijke klanten dat men in de nabije toekomst graag opnieuw wil samenwerken met Crossminds in situaties waarin een onderneming noodzakelijkerwijs moet veranderen.

 

Uitdaging

In januari is Crossminds aan tafel gekomen bij een fitness, racket en wellnessclub met twee locaties in de Randstad. Crossminds is bij deze klant geïntroduceerd door de relatiebeheerder van DRV Accountants & Adviseurs. De onderneming heeft een aantal moeilijke jaren achter de rug vanwege de komst van een aantal concurrerende prijsvechters in de omgeving. Het aantal lidmaatschappen is hierdoor sterk gedaald. Daarnaast heeft de onderneming last van negatieve trends in de racketsport. Mede als gevolg hiervan zijn de resultaten aanzienlijk onder druk komen staan en is de klant bij Bijzonder Beheer van de Rabobank terecht gekomen.

De oorspronkelijke opdracht voor Crossminds was tweeledig, namelijk:

  • Het identificeren van korte- en middellange termijn verbeterpunten;
  • Het opstellen van een plan van aanpak om de noodzakelijke omzetgroei en bijbehorende rendementen te verwezenlijken.

 

Oplossing

We hebben een quickscan rapportage opgeleverd voor zowel de ondernemer als de bank. Hierin staan duidelijk de benodigde verbeteringen benoemd, namelijk:

  • Het verantwoordelijk maken van het team voor het behalen van vooraf opgestelde doelstellingen;
  • Het proactief (in plaats van reactief) opstellen van verkoop/marketingplannen;
  • Alle verkoopactiviteiten gaan sturen op leadgeneratie en conversie;
  • Het inrichten van een management rapportage (zowel geconsolideerd als enkelvoudig) als sturingsmiddel en bewaking van de voortgang van de geïnitieerde verbeterplannen.

Van essentieel belang in een succesvol verandertraject is dat de ondernemer zijn managementstijl aanpast. Gedrag veranderen is taai. De meeste obstakels bij de verandering worden veroorzaakt door dat wat de ondernemer vreest, we hebben de weerstand kunnen ombuigen naar vertrouwen. Vanuit Crossminds borgen wij de verandering door twee wekelijkse afspraken met de ondernemer waarbij de voortgang wordt besproken en de actiemaatregelen onderling worden afgestemd. Hierbij houden we de ondernemer een spiegel voor en coachen we hem waar nodig.

 

Resultaat

Bovenstaande heeft ertoe geleid dat de ondernemer weer in de comfortzone zit bij de afdeling Bijzonder Beheer van de Rabobank. Daarnaast heeft de Rabobank Den Haag in dit traject op een onderscheidende manier kennis gemaakt met Crossminds.

Auteur

Michel van Dijk Crossminds
Michel van Dijk

Senior adviseur

T: +31 6 52 40 38 17

E: michelvandijk@crossminds.nl