Crossminds voert due diligence onderzoek uit bij fusie voortgezet onderwijs scholen in Zeeuws-Vlaanderen

Crossminds voert due diligence onderzoek uit bij fusie voortgezet onderwijs scholen in Zeeuws-Vlaanderen

De Rede en het Zeldenrust-Steelandcollege fuseren tot het Lodewijk College, dat bestuurlijk fuseert met SKVOH en het Zwin College. Het onderzoek had betrekking op de financiële, fiscale, personele, pensioen, ICT en onderwijs aspecten.

Naar aanleiding van teruglopende leerlingenaantallen in het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen stond op langere termijn het voortbestaan van de huidige instellingen voor voortgezet onderwijs onder druk. Bestuurlijk en politiek overleg heeft geresulteerd in een fusie van De Rede en het Zeldenrust-Steelandcollege. De gefuseerde scholen zullen als Lodewijk College verder gaan. Daarnaast vindt een bestuurlijke fusie plaats van het Lodewijk College, SKVOH en het Zwin College. Tezamen hebben de scholen circa 4.800 leerlingen en zijn er ruim 300 medewerkers in dienst.

Een multidisciplinair team vanuit DRV heeft in een kort tijdsbestek in de maanden mei en juni 2018 een due diligence onderzoek uitgevoerd naar de vier onderwijsinstellingen. Door het samenbrengen van de expertise op het gebied van due diligence onderzoeken van Crossminds en de specifieke kennis van leden bij de sectorgroep Onderwijs is een team op maat samengesteld voor deze opdracht. Hiermee is de opdracht binnen de hiervoor beschikbare tijd afgerond.

Het team bestond uit:

 • Jordy de Jong (financieel)
 • Denise Meulenberg (financieel)
 • Freddy van der Maas (onderwijs aspecten)
 • Kevin van Maasdam (fiscaal – omzetbelasting)
 • Lars van Heeren (financieel)
 • Marius van den Enden (HRM)
 • Max Platvoet (IT-omgeving en informatiebeveiliging)
 • Michael Morauw (financieel / coördinatie)
 • Pieter Poortvliet (algehele coördinatie / eindverantwoordelijk)
 • Ramon de Jong (pensioenen)
 • Tim Gulinsky (HRM)

Een mooie opdracht waarbij wij een steentje konden bijdragen aan behoud van het voorgezet onderwijs binnen ons eigen werkgebied. Het onderzoek betrof financiële, fiscale, personele, pensioen, ICT en onderwijs aspecten. Door de integrale aanpak was het mogelijk om kruisverbanden te leggen tussen de verschillende aspecten om tot een totaalbeeld te komen met betrekking tot de institutionele en bestuurlijke fusie.

Auteur

Pieter Poortvliet Crossminds
Pieter Poortvliet

Senior adviseur

T: +31 6 29 33 93 02

E: pieterpoortvliet@crossminds.nl