Crossminds voert Interim management uit in Zeeland

Crossminds voert Interim management uit in Zeeland

Uitdaging

In mei 2020 werd Crossminds benaderd door een goede relatie in Zeeland. Er speelden meerdere zaken. De financiële afdeling functioneerde niet naar behoren, vooral in de aansturing van het team en de communicatie met de andere afdelingen. Daarnaast heerste er het gevoel dat het net geïmplementeerde ERP systeem (nog) niet goed functioneerde. Al langer was er ook een sterke behoefte aan betere en vooral tijdige financiële- en managementinformatie. In overleg met de klant is besloten om voor een periode van 3 tot 6 maanden een interim manager vanuit Crossminds binnen de organisatie te plaatsen voor 2 dagen per week.

Oplossing

Na een eerste analyse van de situatie bij de klant is er een plan van aanpak gemaakt. Eén van de bevindingen was dat de financiële afdeling veel te weinig tijd had geïnvesteerd in de implementatie van het nieuwe ERP. Dit leidde al eerder tot 3 maanden uitstel van de implementatie en ook na de livegang drie maanden later bleek dat het nieuwe ERP onvoldoende aansloot bij de financiële processen van de klant. In nauwe samenwerking met de leverancier van het ERP is alsnog het systeem zodanig aangepast dat het nu de processen optimaal ondersteunt.

Voor de dagelijkse aansturing van de Financiële afdeling is een nieuwe Finance manager aangetrokken en ook op andere plekken binnen de Finance afdeling zitten nu de juiste medewerkers. Ook zijn de taken en verantwoordelijkheden binnen het team geoptimaliseerd. De bedrijfsprocessen binnen de Finance afdeling zijn geanalyseerd en waar nodig verbeterd.

Na een grondige inventarisatie naar de wensen en behoeftes op het gebied van rapportages en KPI’s, gebaseerd op de strategie van het bedrijf, zijn er in samenwerking met de ERP leverancier een aantal rapportages ontwikkeld die met een druk op de knop de juiste informatie geven aan de volgende afdelingen:

  • Operations
  • Commercie
  • Directie
  • Finance

Komende van een situatie waar vaak pas maanden achteraf informatie beschikbaar kwam is dit een grote verbetering.

En passant heeft onze interim manager ook het proces van de fusie tussen de klant en een onlangs overgenomen bedrijf begeleid. Dit omvatte onder andere overdracht van activa, integreren in het ERP, communicatie naar stakeholders en integreren van operations activiteiten.

Resultaat

Na 6 maanden is er een tevreden klant die klaar is voor de toekomst. De klant heeft de ambitie om de komende jaren zowel nationaal als internationaal te groeien. De Finance afdeling en het ERP systeem ondersteunen deze doelstelling optimaal en de managementinformatie geeft de mogelijkheden om tijdig bij te sturen.

 

Lees meer over interim management van Crossminds.

Auteur

Patrick Wijzenbroek Crossminds
Patrick Wijzenbroek

Senior adviseur - Interim manager

T: +31 6 55 82 33 99

E: patrickwijzenbroek@crossminds.nl