Een fusie heeft grote implicaties voor de fuserende bedrijven. Strategie, bedrijfsculturen, processen en systemen moeten op elkaar worden afgestemd. Daarnaast is harmonisering van arbeidsvoorwaarden belangrijk. Crossminds helpt met de integratie, zodat de fusie maximaal resultaten oplevert.