Bij een dispuut kunnen wij helpen met geschilbeslechting en het in lijn krijgen van de ambities van de aandeelhouders en de ondernemingsstrategie. In het uiterste geval kunnen we begeleiden bij verkoop van (een deel van) de onderneming.