Als het geheel meer is dan de som der delen

Bedrijfsfusie

Synergie realiseren. Bij een fusie gaan twee of meer bedrijven samen. Het idee is dat het gecombineerde bedrijf sterker is dan de afzonderlijke bedrijven samen. Veel fusies leveren echter niet de winst op die de fusiepartners voor ogen hadden. Wil je het potentiële voordeel ook werkelijk realiseren, dan moet de fusie gebeuren op een voor de ondernemingen gepaste wijze. Wij helpen daarbij en vergroten de kansen op succes.