We helpen je er samen uit te komen

Geschillenbeslechting

Als privé en zakelijk door elkaar lopen. Conflicten in de privésfeer hebben vooral bij familiebedrijven vaak invloed op de onderneming. Neem een echtscheiding bij gemeenschap van goederen. Of een onoplosbaar conflict tussen aandeelhouders. Voor de verdeling moet dan de waarde van de aandelen worden vastgesteld. Bij tegengestelde belangen of een conflict is dit complex en tijdrovend. Wij helpen hierbij.