‘Nothing endures but change’

Alex Janssen

Interim manager

Alex Janssen is een ervaren voormalig CFO met veel ervaring in de automotive sector.

Door zijn brede ervaring en analytische vaardigheden is Alex makkelijk inpasbaar bij ondernemingen. Hij heeft veel ervaring met buy- en build- strategieën, strategische beleidsvorming, implementatie van ERP-systemen in de automotive sector en het verbeteren daarvan, het opzetten van managementinformatie processen en het voorbereiden en realiseren van horizontaal toezicht met de Belastingdienst.

Alex is positief kritisch, heeft een goede balans tussen denken en doen, kan de rust bewaren, overziet het geheel, is hard op de inhoud en zacht op de relatie. Hij beweegt zich makkelijk op diverse niveaus binnen de onderneming.

De belangrijke bijdrage van Alex voor de ondernemer is zijn rust, het hebben van het totaaloverzicht en het benutten van zijn ervaring die hij in vele delen van de keten in de automotive industrie heeft opgedaan. Hij weet als geen ander welke managementinformatie relevant is om de onderneming op een goede manier te kunnen besturen.

Alex heeft (bedrijfs)economie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, met zowel de specialisatie marketing als finance. Rotterdam is voor hem een bron van inspiratie, onder meer vanwege de enorme veerkracht van het bedrijfsleven en inwoners. Binnen de automotive heeft Alex werkervaring opgebouwd in zowel een retail- als wholesale-omgeving, evenals banking en finance en collectieve belangenbehartiging. Hiernaast is hij actief geweest binnen de sector transport en logistiek. De nadruk ligt op familiebedrijven.
De beklede functies liepen door de jaren heen uiteen van verkoopadviseur, management trainee, product manager en beleidsmedewerker, tot financieel directeur.

De nevenactiviteiten die Alex ontplooit zien met name toe op – toezichthoudende – bestuursfuncties binnen het – professionele – verenigingsleven en stichtingen. Hiernaast is hij actief in – commissies van – de ledenraad van een bank.