'Operational Excellence' dat is mijn Leitmotiv.

Conja ter Bekke

Senior adviseur - Interim manager

Conja ter Bekke ondersteunt ondernemingen als toezichthouder, bestuurder, (interim) manager dan wel als consultant, zowel in het regulier bedrijfsleven (productie en dienstverlening), de non-profit sector, als op het snijvlak van publiek/privaat. Zij heeft haar sporen verdiend bij inmiddels meer dan 50 (nationale en internationale) organisaties.

Conja heeft een bedrijfskundige achtergrond en is gespecialiseerd in Corporate Governance, Quality Management en Duurzaam Ondernemen. Zij heeft haar opleiding o.a. gevolgd aan Harvard University Boston en TIAS Tilburg.

Zij kent de business van binnen en van buiten en kan snel schakelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Ook bij onverwachte issues weet zij snel het belang in te schatten en deze onder controle te (laten) brengen. Ze heeft regelmatig voor hete vuren gestaan, beschikt over een hoge dosis lef en doorzettingsvermogen. Ze is een verbindende inspirator, focust op synergie tussen partijen, gemeenschappelijke belangen en verhoudingen en heeft een mensgerichte, empathische aanpak. Je kunt op haar rekenen.

Haar toegevoegde waarde ligt op het terrein van optimalisatie van beleid, strategische kwesties en organisatie inrichting. Zij geeft sturing aan complexe organisatieontwikkelingsvraagstukken, aanpassing van organisatieprocessen- en managementsystemen, teamontwikkeling en -professionalisering. Haar doel is gericht op lange termijn waardecreatie, teneinde samenwerking met stakeholders te verbeteren en rendement te optimaliseren.

Een organisatie bestaat uit mensen. Door tevens aandacht te schenken aan de dynamiek en de mentale slagkracht van de organisatie, welke wordt bepaald door gedrag en cultuur (ethisch handelen, teamwork, communicatie, motivatie, betrokkenheid), klanttevredenheid en reputatie, weet zij projecten succesvol af te ronden.

In haar vrije tijd voert zij als vrijwilliger voor PUM Netherlands, adviesmissies uit in ontwikkelingslanden, om aldaar ondernemers op de rails te helpen.