‘Het resultaat telt!’

Silvia Bal-Roose

Senior adviseur

Silvia Bal-Roose is een adviseur die altijd de klant centraal stelt. Vanuit de wensen en ambities van de klant gaat ze integer en enthousiast aan de slag. Ze is een inspirator voor individuen en teams, een coach. Een verbinder met financiële kennis, sterke analytische vaardigheden en consequent in het uitvoeren van beleid.

Silvia is geboren en getogen in Zeeland. Ze studeerde bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen en woonde en werkte daarna 13 jaar in de Randstad. Inmiddels woont zij weer in Zeeland.

Ze werkte 30 jaar in het bedrijfsleven, waarvan ruim 10 jaar in directieposities. Ze hield zich onder meer bezig met strategievorming en cultuurverandering. Met haar analytische kwaliteiten heeft ze problemen snel boven tafel. Ze heeft veel ervaring met aandachtsgebieden als sales, marketing, HR, control en financiën.

In 2016 besloot Silvia haar ervaring in het ontwikkelen van bedrijven en mensen als adviseur naar andere ondernemers te brengen. De afgelopen jaren heeft zij veel mkb-bedrijven geadviseerd bij strategievorming en bedrijfsanalyses. Ook hielp zij meningsverschillen onder aandeelhouders of binnen een maatschap op te lossen. Daarnaast is zij een waardevolle sparringpartner voor ondernemers.

Silvia heeft verbindende en ondernemende kwaliteiten, is zakelijk en resultaatgericht. Zij heeft ervaring in diverse sectoren. “De rode draad in mijn aanpak is de omgang met mensen. Ondernemers en medewerkers coachen, bewust maken van hun kwaliteiten en in beweging brengen om het beste uit zichzelf te halen, dat geeft mij veel voldoening.”